Ringsted Å – Haraldsted Sø i ro og mag

Vi følger Ringsted Oplevelsessti langs Ringsted Å og nord om Haraldsted Sø. Der er mange fugle. Husk kikkerten og medbring forplejning til pauserne. Efter ca. 15 km tager vi bussen fra Roskildevej tilbage til Ringsted St. Tempo: 4 km/t.

Foto taget 9/1-2021. I den østlige ende af Haraldsted Sø

Haraldsted Sø er ca. 6 km lang og op til 600 m bred med en dybde på ned til 11 m. Der findes mange forskellige fugle året rundt ved søen. F.eks. forskellige rovfugle så som fiskeørn og havørn. Desuden forskellige ænder og svaner og i sivene mange småfugle. Der er registreret over 100 forskellige fuglearter. 

Mødested på kort

Indlæser…