Rundt i Frørup Bjerge, Sydslesvig

Frørup Bjerge er et dødislandskab med bakker, søer, højmose og hede landskaber. Det er et meget afvekslende landskab at vandre rundt i. Dele af området blev allerede fredet i 1936 og udlagt som naturreservat.

Den tørre hede ved Bushøj Mose, foto: Peter Steg

Frørup Bjerge er et kerneområde i naturreservatet Øvre Trenelandskab. I perioden 2000-2010 blev der gennemført et større naturplejeprojekt med deltagelse af den tyske stat, Slesvig-Holsten og den private fond ”Kurt og Erika Schrobach-Stiftung”. Midt i Frøruper Bjerge lå der et hus efter parret Dora og Richard Szyza. Huset var noget forfalden og i 2008 besluttedes det at fjerne bygningerne, men lod kælderetagen stå som et overvintringssted for de mange flagermus i området.

Flagermuskælderen i Frørup Bjerge, foto: Birte Steg

Bushøj Mosen (tysk: Budschimoor) er en højmose skab over århundrede i en hulning, hvor der har ligget en stor dødisblok, der lige så stille er smeltet bort efter sidste istid. Der er her både den våde mose og den tørre hede der karakteriseres ved henholdsvis tuekæruld og lyng.

Tuekæruld i den våde Bushøj Mose, foto: Peter Steg

Husk pas og Euro's.

Tilmelding nedenfor. Tilmelding åbner 22/8 kl. 10:00.

Klik her for at se om der er ledige pladser eller venteliste.

Mødested på kort

Indlæser…