Rundt om Bølling Sø (Silkeborg-tur)

Turen rundt om Bølling Sø er en varieret vandretur, hvor der er rig lejlighed til at nyde flotte udsigter, dyrelivet og spændende levn fra svundne tider.

Sværhed: Blå/4-5/13.

Bølling Sø er et resultat af et af Danmarks største naturgenopretningsprojekter, som blev gennemført over en længere årrække frem mod 2005. Den dækker ca. 360 ha og er kun ca. 3 meter dyb.

Søen er omgivet af rørskov, enge og overdrev og levested for mange forskellige dyrearter året rundt.

Lyden omkring Bølling Sø er domineret af grågæssene, som for det meste er her hele året, men også hættemåger deltager i koret.

Odderen smutter gennem faunapassagen under Kragelundvej og der er mange rovfugle i området.

Der er i området gjort flere spændende oldtidsfund, hvor de mest kendte er moseligene Tollundmanden og Ellingpigen. Begge fund er gjort i forbindelse med tørvegravning i området.

Mulighed for samkørsel fra det tidl. Min Købmand på Lyngbygade kl. 9.20. Kørselstakst 10 kr.

Mødested på kort

Indlæser…