Rundt om Hostrup Sø

Fra Stevninghus til bakket morænelandskab mod øst. Flotte udsigter over den store hedesø. Gennem Bjergskov til søbredden. Til Klattrup med store åbne mose- og hedearealer. Tilbage over fladt sandet område mod vest. Rigt dyreliv og yngleplads for havørne siden 1996. Delvis gennem Søgårdlejrens øvelsesområder.

Foto: Udsigt over Hostrup Sø. Bent Sørensen

Mødested på kort

Indlæser…