Stiftende generalforsamling i Silkeborg Afdeling

Vær med til at sætte mere gang i Silkeborg og omegn. Kom til stiftende generalforsamling i vores nye afdeling.

Af hensyn til servering bedes du tilmelde dig til Alice Kjærgaard på ajsekj@gmail.com.

Husk at medbringe corona-pas og medlemsnr.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Valg af stemmetællere

4) Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse

5) Godkendelse af forslag til vedtægter

6) Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter

7) Valg af

a) Formand – vælges for 2 år

b) Yderligere 4 medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter

  • 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år
  • 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år
  • 2 suppleanter vælges for 1 år

c. Intern revisor og suppleant – vælges for 1 år

d. Landsmødedeltagere – der vælges 2 delegerede og 1 suppleant

8) Eventuelt

Skriftlig tilkendegivelse = stemmeret

Hvis du på mødet skriftligt tilkendegiver, at du ønsker at skifte til DVL Silkeborg, får du stemmeret til den stiftende generalforsamling. Husk derfor dit medlemsnr.

Mødested på kort

Indlæser…