Sunds by og Troldeskoven – Luntetur Herning

Vi udforsker Sunds by og Troldeskoven, en skov med mange forskellige træarter. Har du brug for kørsel, så kontakt turlederen.

På initiativ af Sunds Ungdomsskole blev Troldeskoven rejst i oktober 1990 i et samarbejde mellem Sunds Ungdomsskole, institutioner, skoler, foreninger samt Herning Kommunes Parkafdeling. Ideen til Troldeskoven udsprang af et »Fremtidsværksted«, som Sunds Ungdomsskole holdt om sundhed og nærmiljø. Skoven skulle skabe læ, og give beboerne i byen gode opholdsarealer. Endvidere skulle området fungere som undervisningsskov, bl.a. om miljø og sundhed, og som fritidsområde med mulighed for motion og leg.

 

Navnet »Troldeskoven« eksisterede allerede før skoven blev plantet. Dengang var der et læhegn med gamle grantræer. Nogle var gået ud og væltet omkuld, så det var et spændende og mystisk sted, hvor man kunne klatre i træer og bygge huler. Børnehaven fra Vibevej brugte området meget, og de begyndte at kalde området for Troldeskoven.

I dag er læhegnet stadig bevaret med de gamle udgåede træer, der kun bliver fjernet, hvis de er til gene. De væltede træer giver børnene mulighed for at lege, og er gode levesteder for svampe, insekter, fugle og andre dyr.

 

I Troldeskoven er der brugt mange forskellige træarter bl.a. eg, bøg, ask, el, lind, birk, lærk, douglas- og omorikagran. De forskellige træarter skal ses som inspiration til undervisningen, men er samtidig en del af Herning Kommunes generelle skovpolitik, hvor der søges skabt skove med størst mulig variation, til gavn for vildt samt til glæde for besøgende.

Mødested på kort

Indlæser…