Tokkekøb Hegn

Fra Allerød st. går vi gennem et meget varieret landskab, som er præget af talrige korte bakker i retningen nordvest-sydøst. Dette urolige landskab er skabt i slutningen af sidste istid for 10-12.000 år siden, da randen af isen under afsmeltningen bevægede sig frem og tilbage. 

 Skoven er en særdeles frodig skov, som omkring Store Donse Dam ligger urørt hen hvorved der langsomt vil opstå en urskovsagtig bevoksning. Hvilket giver mulighed for et helt enestående plante- og dyreliv. Sværhedsgrad Blå/4/15 

Mødested på kort

Indlæser…