Tre i en tur ved Tønder – en kort, en mellemlang og en lang

Tre ture i samme vandretur: 9, 13 eller 15 km i skønne omgivelser ved Tønder. "Vandrenes Dag" er et "åbent hus" arrangement, hvor alle er velkommen uden tilmelding og ganske gratis. Husk kaffen.

Tre ture i en rute ved Tønder og i skønne omgivelser.

Velkommen til "Vandrenes Dag" med DVL Sønderjylland

"Vandrenes Dag" er Dansk Vandrelaug's måde at holde "åbent hus" på. Alle er velkommen, både gæster og medlemmer. Det er gratis at deltage og man møder blot op på mødestedet.

Her i dag kan du vælge at vandre tre forskellige ruter: En kort på ca 9 km. En mellemlang på ca 13 km og en længere tur på ca 15 km.

Vi gør et ophold undervejs hvor vi drikker kaffen (og turlederen spiser "sine tre kiks") og de der er interesseret, ser udstillingen på Lægan Pumpestation.

Mødested

Alle tre ture starter i Tønder fra P-pladsen bag rådhuset og museerne med tilkørsel fra "Ved Slotsbanken (mellem nr. 8 og nr 10, og slutter samme sted.

Velkomst ved turleder Erling Sørensen.

Deltagerne går i omvendt rækkefølge , dvs hold 3 går forrest, dernæst hold 2 og til sidst hold 1.

Hold 1: Den Korte tur på ca 9 km:

Vi går ud ad Papegøjevej, over jernbanebroen, langs Nørresøen på det nordlige dige, til det renoverede pumpehus i Lægan med udstillingen og derfra retur til Tønder.

Hold 2 og 3 følges med hold 1 til Lægan.

Ved Lægan gør alle tre hold ophold.

Vi drikker kaffen der. De der har interesse i det, kan se udstillingen i det renoverede pumpehus med udstillingen, som denne dag er åben. Først hold 3, så hold 2 og til sidst hold 1.

Hold 3 går videre efter ca en halv time, eller når de der vil, har set udstillingen. De to andre hold følger efter når de er færdige.

Hold 1: Den korte tur, fortsat:

Retur langs Nørresøen på det sydlige dige, over jernbanebroen og retur til Tønder langs Vidåens nordlige dige. (svarer ca. til Marskstiens røde stisløjfe).

Tid i alt: Omkring 3,5 – 4 timer. Moderat tempo. Turleder: Anne-Lone Tonnesen.

Hold 2: Den mellemlange tur på 13 km:

Videre fra Lægan følges "Marskstien" tilbage til Tønder. Fra Lægan mod Møllehus, langs Sønder Å, langs Hasberg Sø, langs jernbanen og ad Vidåens nordlige dige og retur til Tønder.

Tid: Omkring 4,5 time. Moderat tempo. Stifinder: Olivia Gade.

Hold 3: Den Lange tur på 15 km:

Videre fra Lægan langs Møllehusvej mod Tønder, ca. 1 km, tv. ad "Ved Åen" (landevejen mod Rudbøl ca. 1-2 km). Nordpå mod Møgeltønder ad markstier, Villegådsvej, Sønderbyvej og retur til Tønder ad Marskstien: Slotsgaden, Slotsparken, Slotfeltladen, "Eccostien", Bargumsvej, Strucksalle, Jernbanegade, parkeringspladsen.

Tid omkring: 4,5 – 5 timer. Rask tempo. Turleder Erling Sørensen.

Tak for i dag. Vi håber du har nydt turen og skulle du ønske at blive medlem af Dansk Vandrelaug, kan du tilmelde dig her: Klik på dette link: Klik her – der er også yderligere oplysninger.

Mange vandrehilsner fra DVL Sønderjylland

Anne-Lone Tonnesen, turleder.

Olivia Gade, stifinder.

Erling Sørensen, dagens turleder.

Type: Vandrernes Dag

Mødested på kort

Indlæser…