Vissenbjerg-bakkerne

I Vissenbjerg-bakkerne finder vi bl.a. Udsigten, Møllesøen, Afgrunden og Kirkeskoven. Området er meget kuperet – højeste punkt 129 meter, og turen byder på fine udsigter. Visse steder kan der være ret fugtigt, hvorfor gode vandrestøvler anbefales. Medbring evt. vandrestave.


Tilmelding på hjemmesiden.

Vissenbjerg ligger på en sandbanke, der stammer fra slutningen af sidste istid, og som opstod i forbindelse med afsmeltning af dødisen. Afsmeltningen foregik i tre stadier, og herved dannedes bakkerne. I de lavereliggende arealer er materialet ler. ”Afgrunden” er en 400 meter lang og 16 meter dyb afvandingskløft, der stammer tilbage fra istiden. Nedenfor bakkerne er mange lavninger blevet til tørvemoser.

Der springer mange kilder i bakkerne, og de er året rundt 7-8 grader varme. En af dem er den hellige kilde Skt. Vitus Kilde. I Middelalderen mente man, at vand herfra kunne hjælpe mod epilepsi og krampeanfald – den såkaldte Sankt Veits dans. I frostvejr kan kilderne dampe, og det siges, at når Skt. Vitus kilde ”ryger” eller ”heder sin ovn”, så kommer der regn.

Bakkernes fine lerlag har helt tilbage i Middelalderen været brugt til fremstilling af brændte sten. Der har i kommunen tidligere været 15 teglværker, men der er ingen tilbage i dag. Vi kommer på turen forbi vandfyldte huller med rester af en maskine, der har været anvendt til udgravning af ler.

Vissenbjerg Skov er udlagt som naturskov og sædvanlig skovdrift er indstillet. Skoven kan derfor virke ”rodet”, men det giver plads til svampe, insekter mv. Vi kommer da også til at forcere et par stammer hist og her.

Vi starter turen fra Vissenbjerg Idrætscenter. Først kommer vi til Udsigten, hvorefter vi starter blidt ud uden de store stigninger, men bare rolig, de kommer inden længe. Nogle af stigningerne er ret stejle og derfor opfordres der til eventuelt at medbringe vandrestave.

Der bliver to pauser og den første holder vi ved Møllesøen, hvor der er borde og bænke. Herefter skal vi ned i ”Afgrunden”. Til sidste pause finder vi nogle træstammer. Vi slutter turen i Kirkeskoven. 

Klik her for at se om der er ledige pladser eller venteliste

Mødested på kort

Indlæser…