Vorup Enge

I en smuk natur skal vi gå på trækstien og diger med udsigt over Gudenåen. Efter vi har krydset motorvej E45 fortsætter vi til Vorup Enge, hvor vi går tæt ved engene på naturstien. 

Sværhed: Blå/4-5/15

LFra Randers Naturcenter går vi mod Fladbro, hvor vi møder Nørreå. Derefter forbi Haslund Ø og videre til Tebbestrup Kær og retur over Vorup Enge. Vi vil på turen møde et par Fugletårne med flotte udsigter samt en bakketop med udsigt til Randers. På digerne er terrænet lidt kuperet.

God ide med vandrestøvler, da der kan forekomme vand på stierne.

Vorup Enge var i flere tusind år en del af Gudenåens indlandsdelta med mange småøer og oversvømmede engarealer langs åen. Gudenåen blev i 1951 afskåret med diger, så arealerne langs åen kunne pumpes tørre. I 2003 blev digerne fjernet som en del af Vandmiljøplan II. Vorup Enge består i dag af et 119 hektar stort vådområde beståenden af græssende enge og åbne vandflader i forbindelse med Gudenåen.

Læs om Vorup Enge på randers.dk

Tilmelding er påkrævet. Tilmeldingen åbner 14 dage før og lukker 24 timer før turstart.

Status på ledige pladser kan følges på dette link (opdateres hver ½ time)

Mødested på kort

Indlæser…