Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Viborg afdeling har gennem et halvt år kørt et forsøg med angivelse af sværhedsgrad på vandreturene. Vi har bedt vores turdeltagere om at evaluere ordningen for os.

Diskussionen om en måde, at angive hvor svær en tur er, har været oppe at vende mange gange i Dansk Vandrelaug. Uden at der er kommet noget konkret ud af det. Det besluttede vi i Viborg afdeling at lave om på. Så med turene fra og med 1. juli 2018 har vi ved alle ture angivet, hvor svære de er. Du kan på dette link læse om måden at angive det på.

Efter et halvt år bad vi vores turdeltagere om at evaluere ordningen ved hjælp at et spørgeskema på nettet. 25 deltagere har svaret, og nedenfor kan du se resultatet af det:


Vi er glade for at se, at ordningen er blevet brugt efter hensigten; at deltagerne synes, at de kan bruge den; og også at de synes, at vi skal blive ved med at angive sværhedsgrader ved turene.
De skriftlige kommentarer, der var ved spørgsmålene gik hovedsageligt på, at (nogle af) turlederne havde en tendens til at gå hurtigere, end der var angivet. Og der var også kommentarer om, at det er en lidt forvirrende måde, sværheden er angivet på.

Hvad så nu?

Resultatet skal nu diskuteres i afdelingen, så der vil måske ske en lille justering af måden at angive sværhedsgraden på. Svarene betyder selvfølgelig, at vi fortsætter ordningen, og vi vil forsøge at få den bredt ud i hele Vandrelauget. Det vil i første omgang ske på et formandsmøde i maj, og så må vi se, hvad der sker derefter.