Artikler fra DVL Viborg

Hærvejens historie

Hugo Matthiessen udgav i 1930 den bog, der stadig anses som den vigtigste for forståelsen af Hærvejens historie.

Hærvejens historie

Straffekolonien og mergelgraven ved Kølsen

Vandrernes Dag 2015 i Viborg var spændende lokalhistorie på en vandretur i en flot natur- og kulturgeografisk kulisse.
Forberedelsen af turen er samtidigt et billede på en turleders måde at arbejde på.