Horreby Lyng

KATEGORI

Natursti

START

P-pladsen ved Spangvej, 4800 Nykøbing Falster. Se startstedet på et Googlekort

Informationstavle er opsat ved start.

SLUT

Samme sted.

LÆNGDE

6,3 km

SVÆRHEDSGRAD

Let. Der kan af og til være fugtigt, så det anbefales at bruge solidt fodtøj.

BESKRIVELSE

Horreby Lyng har historisk været en smeltevandssø, som er dannet efter sidste istid i et dødishul. Højmosen er opstået ved tilgroning af smeltevandssøen, idet planter sammen med tørvemosser, de såkaldte sphagnum, er vokset ud over vandfladen.

Der er fundet spor efter mennesker i Horreby Lyng i perioden omkring 235 f. Kr.

I Horreby Lyng blev der gravet store mængder tørv under 1. og 2. verdenskrig og i mellemkrigsårene.

Læs meget mere om det spændende område på horrebylyng.dk. Der findes tillige en app ”Højmosen Horreby Lyng” om mosens kultur- og naturhistorie.

AFMÆRKNING

Kvalitetsstien er afmærket med forskellige farver på skiltene. Farverne fremgår af kortet over højmosen.

INDKØBSMULIGHEDER

Nærmeste indkøbsmuligheder (supermarkeder) fremgår af dette Google kort.

ANDET

Kvalitetsstien er lavet i samarbejde med Guldborgsund kommune.

Læs mere om Horreby Lyng her.

Du kan downloade et kort over højmosen her.

Du kan downloade kvalitetsstien fra Outdooractive her:

Hent appen ”Højmosen Horreby Lyng”


Naturstier


Flere kvalitetsstier