Kvalitetssti

En kvalitetssti er en vandresti, der forløber i naturen langt væk fra trafikstøj og industriområder.

En kvalitetssti foregår på naturlige stier og på så lidt asfalt som muligt og er 4-25 km lang.

Udgangspunkt og slutpunkt er det samme sted, medmindre der enten er offentlig transport til/mellem udgangs- og slutpunkt med mindst timedrift eller etableret en nem og anden form for transport imellem dem.

En kvalitetssti indeholder en række gode oplevelser afhængigt af tema.

En kvalitetssti er opbygget over et af følgende 7 temaer:


Kriterier

De danske kriterier, som bygger på tilsvarende kriterier for europæiske kvalitetsstier, er grundlæggende for alle typer stier:

  • Naturstier (markvej, skovvej, græsvej, sandet vej) skal udgøre mindst 35% af stien,
  • Asfalt må højst udgøre 10–35% af stien afhængig af stitypen,
  • Befærdet vej må ikke være mere end 300 m i alt,
  • Der skal i gennemsnit være mindst 1 natur- eller kulturattraktion pr. km. Dette kan f.eks. være skovsceneri, fjord/bugt, kystskrænt, fin biotop, å, bakketop, mindesten, kirke, historiske bygninger,
  • Der skal i gennemsnit være mindst 2 oplevelsespunkter pr. km, som er ovenstående natur- og kulturattraktioner samt landskabsændringer,
  • Max 3–5% med intensivt udnyttede områder (f.eks. motorveje, industriområder),
  • Ruten skal være ordentligt afmærket med foldere, skilte og/eller elektronisk,
  • Stien skal have et tydeligt udgangspunkt med informationstavle.

Derudover har de 7 typer stier yderligere kriterier, som svarer til det tema, stierne er tilknyttet.

Læs de komplette kriterier her (Onedrive)


Godkendelse og certificering

Dansk Vandrelaug godkender og certificerer kvalitetsstierne i Danmark. Kvalitetsstierne recertificeres hvert 3. år.

Læs her, hvordan en sti kan blive certificeret som kvalitetssti.

Som følge af klare krav til skiltning og markering af stier eller elektronisk visning, vil kvalitetsstierne være lette at finde og følge.

Kvalitetsstierne kan helt eller delvist være andre eksisterende stier, der så er godkendt og certificeret af Dansk Vandrelaug. Kvalitetsstierne kan også være nye stier, som Dansk Vandrelaug har fundet og godkendt.

En kvalitetsti bliver vedligeholdt hvert år, så den ikke gror til. Hvis en kvalitetssti ikke bliver vedligeholdt godt nok, vil den ikke kunne blive recertificeret.

Det er en forventning, at kvalitetsstiernes kriterier vil ”trække andre stier op” i kvalitet, idet andre interessenter vil blive mere bevidste om behovene for kvalitet i naturen.

Kun når en vandresti er publiceret på denne hjemmeside, er den certificeret som en kvalitetssti.

Priser

En opmåling af en kvalitetssti koster kr. 2.000 inkl. moms. DVL dækker stigodkenderens udgifter.

Hvis stien certificeres efterfølgende, koster certificeringen og brandet, der gælder i 3 år, 1.000 kr. inkl. moms.

En recertificering koster kr. 2.000 inkl. moms. DVL dækker stigodkenderens udgifter.

Beløbet går til DVLs almennyttige formål.


Hvis du har en god idé til en kvalitetssti, kan Dansk Vandrelaug kontaktes på mail  eller på telefon 33 12 11 65.

Så vil vi kigge på det 🙂


European Ramblers Association (ERA) certificerer de europæiske kvalitetsstier – Leading Quality Trails – Best of Europe, Day Walk, som minder meget om de danske kvalitetsstier. Læs mere her.