Komfortsti

En komfortsti er 2-7 km, undgår naturstier, hvis disse er ujævne og ikke skridsikre. Må gerne foregå på asfalt. skal indeholde mindst 1 landskabsændring pr. 2 km og skal have mindst 1 natur- eller kulturattraktion pr. km.

100% sikker og snublefri  sti. Hvilemulighed max 2 km. Mindst 1 toilet undervejs. Ved svært fremkommelige steder, skal der være gelænder.


Der er endnu ikke certificeret nogen komfortstier.

Men du er velkommen til at kontakte os i stiudvalget – kvalitetsstigruppen og komme med forslag.