Stiudvalget – kvalitetsstigruppen

Kvalitetsstigruppen arbejder med at finde, opmåle, godkende, certificere og publicere kvalitetsstierne i Danmark.

Kvalitetsstigruppen består af medlemmer eller frivillige, der har fået en uddannelse i at godkende kvalitetsstierne, samt enkelte, der publicerer stierne på bl.a. www.kvalitetssti.dk

Kvalitetsstierne kan være eksisterende stier eller nye stier, som godkendes og certificeres.

Metode

Opmåling og godkendelse

Når en kvalitetssti er fundet og skal godkendes, skal der to personer til for, at stien kan blive godkendt. Disse er en stifinder, som kan være enhver person, samt en stigodkender fra DVL.

Typisk tager det en dag at opmåle en kvalitetssti, idet der skal foretages mange registreringer undervejs. Vi plejer at sige, at man kan opmåle og registrere 2 km pr. time.

Dernæst skal opmålingsskema, registreringsark og billeder renskrives og sendes til formanden for stiudvalget.

Ofte hjælper flere turgodkendere hinanden med at opmåle og registrere stierne.

Certificering

Når de to har gennemgået og opmålt stien og er enige om, at kriterierne for en kvalitetssti er opfyldt, kontrolleres og certificeres stien af formanden for kvalitetsstigruppen. Der skal således være i alt 3 personer, der er enige, før en kvalitetssti kan blive endelig certificeret.

Publicering

En certificeret kvalitetssti publiceres derefter af en person fra publiceringsgruppen.

Uddannelse

Uddannelsen til at godkende en kvalitetssti foretages altid af formanden for kvalitetsstigruppen for at sikre ensartede procedurer og samme kvalitet i opmåingen.

Uddannelsen tager normalt en dag og består af en teoretisk gennemgang af kriterierne samt en praktisk opmåling af en sti eller et stistykke (mindst 4 km).

Efter uddannelsen er man klar til at gå igang, og der vil være andre uddannede turledere klar til at hjælpe.

Hvis du er interesseret i opmåle og godkende kvalitetsstier, kan du kontakte formanden for kvalitetsstigruppen.


Kvalitetsstigruppens arbejdsdokumenter


Læs vores artikler om kvalitetsstierne


Tilbage til oversigten