Medlemsportal

Som medlem har du adgang til dine personlige medlemsoplysninger via medlemsportalen.

Her har du mulighed for at:

 • Se og redigere dine personoplysninger f.eks. efternavn, mailadresse
 • Rette husstandens adresse
 • Se og evt. betale din kontingentopkrævning
 • Til- og fravælge din afdeling og andre afdelingers nyhedsbreve
 • Se, hvilken lokalafdeling dit medlemskab er tilknyttet. Ønsker du at skifte til en anden lokalafdeling, skal du kontakte sekretariatet.
 • Se dine tidligere betalinger for medlemskabet
 • Se dine eventuelle udvalgsposter i Dansk Vandrelaug
 • Skifte adgangskode
 • Se, hvilke ture du er tilmeldt, når DVL’s tilmeldingssystem er anvendt.
 • Melde afbud til en vandretur, du er tilmeldt/på venteliste til
 • Indtaste ture (kun turledere)

medlemsportalen logger du ind med enten dit medlemsnummer eller mailadresse som brugernavn:

Medlemsportalen - Glemt password

Hvis du ikke tidligere har været logget på medlemsportalen, har du endnu ikke en adgangskode.

Den får du ved at klikke på “Glemt password” og dernæst indtaste din mailadresse på den side, der kommer frem.

Du får herefter tilsendt en mail med overskriften “Glemt adgangskode”. I den finder du et link, som du klikker på for at få mulighed for at oprette den adgangskode, du ønsker.

Hvis du ikke modtager en mail eller ikke kan logge ind i det hele taget, kan du kontakte sekretariatet på tlf. 3312 1165 eller via mail dvl@dvl.dk.

Nyhedsbreve

På medlemsportalen kan du til- og fravælge alle afdelingernes nyhedsbreve ved at tilføje og fjerne flueben som her:

Til- og fravalg af afdelingernes nyhedsbreve ser således ud på medlemsportalen.
Til- og fravalg af afdelingernes nyhedsbreve ser således ud på medlemsportalen.

Frit afdelingsvalg

Ved indmelding bliver du automatisk tilknyttet den afdeling, som dit postnummer passer til. Du ser, hvilken afdeling du er tilknyttet, ved at klikke på Medlemskaber og dernæst Mine medlemskaber:

Sådan ser det ud, når du er logget på medlemsportalen.
Sådan ser det ud, når du er logget på medlemsportalen.

Du er velkommen til at ændre afdeling. Det gøres ved at kontakte sekretariatet på tlf. 3312 1165 eller via mail dvl@dvl.dk.

Turoverblik og -afmelding

Hvis der er et begrænset antal pladser på en tur, kan vi benytte tilmeldingssystemet. På medlemsportalen kan du under menupunktet Arrangementer se, hvilke ture du er tilmeldt.

Mine tilmeldinger i Medlemsportalen
Mine tilmeldinger i Medlemsportalen – der finder du også dine tidligere tilmeldingsture

Bemærk de små ikoner ud for de forskellige arrangementer

 • Et grønt flueben betyder, du er tilmeldt
 • Et grønt ur betyder, du er på venteliste
 • Et rødt udråbstegn betyder, du har afmeldt dig

Her har du også mulighed for at afmelde dig ture, hvis du bliver forhindret i at gå med. Du kan ligeledes afmelde dig fra en tur via den bekræftelsesmail / ventelistemail, du har modtaget ved tilmeldingen. Du kan både afmelde din turdeltagelse og din ventelisteplads:

Kommende arrangementer på medlemsportalen - et tilmeldt og en på venteliste

Sådan afmelder du dig en tur

Klik på den tur, du vil framelde dig og tryk på MELD AFBUD:

Meld afbud til et kommende arrangement, hvor du er på venteliste

Når du har fuldført afmeldingen fremgår det af din arrangementsoversigt:

Udråbstegn ud for et arrangement betyder, du har afmeldt dig denne tur på medlemsportalen

Find mere hjælp her