Love og standardvedtægter for Dansk Vandrelaug

Love og standardvedtægterne for Dansk Vandrelaug udgør en vigtig brik i foreningens virke. Lovene er retningsgivende for landsforeningen Dansk Vandrelaug, mens standardvedtægterne er gældende for en lokalafdeling af Dansk Vandrelaug.

Styrelsen i Dansk Vandrelaug sagsbehandler diverse vedtægtsændringer fra f.eks. vores lokalafdelinger.
Andre ændringer til lovene og standardvedtægterne kan f.eks. være relateret til ændring lovgivning.

Hvis Styrelsen efter endt sagsbehandling kan tiltræde ændringsforslagene til vedtægtsændringerne som vedtaget på afdelingernes generalforsamlinger, vil Styrelsen foretage endelig godkendelse af ændringerne til lokalafdelingernes vedtægter. Resultatet af Styrelsens behandling og vedtagelse fremsendes efterfølgende til den/de pågældende afdeling/afdelinger.

Vedtægtsændringer, der er vedtaget på en generalforsamling, er først at betragte som gyldige og endelige efter Styrelsens godkendelse. Efter Styrelsens godkendelse kan offentliggørelse af de rev. vedtægter da ske på afdelingernes hjemmesider.

Ændringer til lovene og standardvedtægterne for Dansk Vandrelaug, derimod, skal offentliggøres i VandreLiv nr. 5 forud for landsmødets afholdelse. Den endelige godkendelse af ændringer til lovene og standardvedtægterne for Dansk Vandrelaug sker på foreningens landsmøde, der altid afholdes i november måned.

Her kan du downloade de gældende love og standardvedtægter for Dansk Vandrelaug, der blev vedtaget på landsforeningens landsmøde den 7. november 2021.