Vedtægter og standardvedtægter for Dansk Vandrelaug

Vedtægterne for landsforeningen og standardvedtægterne for en lokalafdeling af Dansk Vandrelaug udgør en vigtig brik i foreningens virke.

Styrelsen i Dansk Vandrelaug sagsbehandler diverse vedtægtsændringer fra f.eks. vores lokalafdelinger.
Andre ændringer til vedtægterne og standardvedtægterne kan f.eks. være relateret til ændret lovgivning.

Hvis Styrelsen efter endt sagsbehandling kan tiltræde ændringsforslagene til vedtægtsændringerne som vedtaget på afdelingernes generalforsamlinger, vil Styrelsen foretage endelig godkendelse af ændringerne til lokalafdelingernes vedtægter. Resultatet af Styrelsens behandling og vedtagelse fremsendes efterfølgende til den/de pågældende afdeling/afdelinger.

Vedtægtsændringer, der er vedtaget på en generalforsamling, er først at betragte som gyldige og endelige efter Styrelsens godkendelse. Efter Styrelsens godkendelse kan offentliggørelse af de rev. vedtægter da ske på afdelingernes hjemmesider.

Forslag til ændringer af vedtægterne og standardvedtægterne for Dansk Vandrelaug, derimod, skal offentliggøres på dvl.dk senest 1. sept. Den endelige godkendelse af ændringer af vedtægterne og standardvedtægterne for Dansk Vandrelaug sker på foreningens landsmøde, der altid afholdes i november måned.

Her kan du downloade de gældende vedtægter for landsforeningen og standardvedtægter for  en lokalafdeling af Dansk Vandrelaug, der blev vedtaget på landsforeningens landsmøde den 4. november 2023.