Love og standardvedtægter for Dansk Vandrelaug

Love og standardvedtægterne for Dansk Vandrelaug udgør en vigtig brik i foreningens virke. Lovene er retningsgivende for landsforeningen Dansk Vandrelaug, mens standardvedtægterne er gældende for en lokalafdeling af Dansk Vandrelaug.

Vigtigheden understreges af, at vi i Dansk Vandrelaug har et vedtægtsudvalg, der løbende sagsbehandler diverse vedtægtsændringer fra f.eks. vores lokalafdelinger. Andre ændringer til lovene og standardvedtægterne kan f.eks. være relateret til ændring lovgivning.

Efter endt sagsbehandling fremsender medlemmerne af vedtægtsudvalget en skriftlig indstilling til Styrelsen, som i sidste ende godkender de endelige ændringer til lokalafdelingernes vedtægter. Resultatet af Styrelsens behandling og vedtagelse fremsendes efterfølgende til den/de pågældende afdeling/afdelinger.

Ændringer til lovene og standardvedtægterne for Dansk Vandrelaug, derimod, skal offentliggøres i VandreLiv nr. 5 forud for landsmødets afholdelse. Den endelige godkendelse af ændringer til lovene og standardvedtægterne for Dansk Vandrelaug sker på landsmædet i november.

Her kan du downloade de gældende love og standardvedtægter for Dansk Vandrelaug, der blev vedtaget på landsforeningens landsmøde den 7. november 2021.