retning skilt pixabay

Mission, vision, mål, strategi og værdier

MISSION

Dansk Vandrelaug fremmer fysisk og mental sundhed, sociale fællesskaber og skaber gode natur- og kulturoplevelser gennem vandring. Dansk Vandrelaug arbejder for at sikre de bedste vilkår for vandrere i Danmark.

VISION

Dansk Vandrelaug vil være kendt som en visionær, aktiv, mangfoldig vandreforening i Danmark, der gennem miljøbevidste adfærdsmønstre sikrer en ansvarlig vandrekultur for alle, både i og uden for arbejdsmarkedet. Dansk Vandrelaug vil fortsat være en almennyttig, samarbejdende vandreforening og fortsat udvikle sig som interesseorganisation baseret på viden og erfaringer. 

Dansk Vandrelaugs værdier

  • Vi stræber efter at skabe et åbent og inkluderende fællesskab, hvor alle, uanset   erfaring, føler sig velkomne og værdsatte.  
  • Vi ser styrken i fællesskabet og stræber efter at skabe sociale bånd mellem vores deltagere gennem fælles oplevelser og arrangementer 
  •  Vi værdsætter og støtter aktiviteter, der fremmer både fysisk og mental sundhed, og vi tror på, at vandring bidrager til et sundere liv. 
  • Vi forpligter os til at respektere og værne om naturen gennem vores aktiviteter og opfordre til respektfuld færden i naturen blandt vores deltagere. 
  •  Vi vil inspirere til natur og kulturforståelse gennem forskellige temaer for vores ture f.eks. biodiversitet, historie og kultur 
  • Vi er en troværdig kilde til viden om motion, friluftsliv og bæredygtighed. Vi tilbyder kurser, workshops og ressourcer, der hjælper vores medlemmer og selvorganiserede vandrere med at udforske naturen sikkert og ansvarligt. 
  • Vi ønsker at fungere som en kompetent interesseorganisation og aktivt bidrage til samfundet ved at opfylde forskellige behov for sundhed, fællesskab og naturforståelse. 

Formuleres og justeres løbende af Styrelsen.