Kort pixabay

Kurser for medlemmer

Dansk Vandrelaugs kursusudvalg arrangerer og udbyder interessekurser (for alle medlemmer), kompetencegivende kurser (for de frivillige) og i vinterhalvåret også onlinekurser på DVL Vandrerakademi.

Kurserne er udelukkende tilgængelige for DVL’s medlemmer.


Interessekurser (for alle medlemmer)

Kurserne skal økonomisk løbe rundt. Prisen fastsættes ud fra de aktuelle omkostninger til afholdelse af kurset og et forventet deltagerantal.
Afmelding til kurset kan ske gebyrfrit indtil 4 uger før kursusstart. Ved afmelding indtil 1 uge før kursusstart får du halvdelen af kursusprisen tilbage. Ved senere afmelding får du ikke tilbagebetalt noget.


Kompetencegivende kurser (for turledere og andre frivillige)

Kompetencegivende kurser for turledere og bestyrelsesmedlemmer. De er tydeligt mærket som Kompetencegivende (i bladet markeret med K), og deltagerne får kurset og transporten betalt af landsforeningen.

Afdelingen skal tilmelde deltagerne til alle kurser. Turledere skal være registreret som turleder i DVL’s sekretariat.

Deltageren kan melde fra gebyrfrit indtil 4 uger før kurset. Herefter skal der betales et afmeldingsgebyr på 500 kr.

Størst mulig samkørsel til kurserne skal tilstræbes. Tillægspriser for enkeltværelse samt eventuel supplerende overnatning er for deltagerens egen regning.


DVL Vandrerakademi (for alle medlemmer)

I et onlineforum deler nogle af vores mange eksperter deres viden og faglighed på specifikke områder både som foredrag og decideret undervisning.

DVL Vandrerakademi begyndte i starten af 2021 pga. de mange corona-restriktioner. Det var en stor succes, som vi agter at fortsætte med hvert vinterhalvår.


Samtlige kurser og onlinetilbud er udelukkende for medlemmer, men du kan hurtigt melde dig ind her.