Dansk Vandrelaugs Styrelse

Dansk Vandrelaugs arbejde ledes af en styrelse, hvor medlemmerne sidder for en toårig periode.

Styrelsen mødes normalt 8 gange om året, hvor foreningens drift og udvikling drøftes og koordineres.

Du kan se styrelsesreferater og mødedokumenter hér i Onedrive.

Styrelsen arbejder efter denne Strategi.

Styrelsen arrangerer formandsmøder og landsmødet hvert år.

Se referater og mødepapirer her i Onedrive: Formandsmøder | Landsmøder

Styrelsen har delegeret en række opgaver til udvalgene og arbejdsgrupperne, som fungerer som selvstændige enheder med reference til Styrelsen.


Fire personer er på valg hvert år, og man kan maksimalt vælges til at sidde i styrelsen fire gange i træk, dvs. otte år.


Den nuværende Styrelse består af følgende medlemmer:

Landsformand: Dorrit Christensen, Københavns afd.

Næstformand: Runa Brøchner, Silkeborg afd.

Jan-Ewald Hovmand, Storstrøm afd.

Arne Kopp Sørensen, Esbjerg afd.

Kaj Søgård, Herning-Ikast afd.

Jesper Schlütter, Holstebro afd.

Majbrit Søgaard Berthelsen, Nordsjælland afd.

Torben Grandfeldt, Storstrøm afd.

Birgit Gedionsen, Roskilde afd.

De 4 valgte suppleanter til Styrelsen er:

  1. suppleant Anne Lise Larsen, Roskilde afd.
  2. suppleant Martin Kaiser, Kolding afd.
  3. suppleant Johan Gaunitz, Frederikssund afd.
  4. suppleant Svend Erik Hansen, Viborg afd.

Du kan læse mere om Dansk Vandrelaug og vores vedtægter her