Dansk Vandrelaugs Styrelse

Dansk Vandrelaugs arbejde ledes af en styrelse, hvor medlemmerne sidder for en toårig periode.

Styrelsen mødes normalt 8 gange om året, hvor foreningens drift og udvikling drøftes og koordineres.
Du kan se styrelsesreferater og mødedokumenter hér i Onedrive.

Styrelsen arbejder efter denne Strategi.

Styrelsen arrangerer formandsmøder og landsmødet hvert år.
Se referater og mødepapirer her i Onedrive: Formandsmøder | Landsmøder

Styrelsen har delegeret en række opgaver til udvalgene og arbejdsgrupperne, som fungerer som selvstændige enheder med reference til Styrelsen.


Fire personer er på valg hvert år, og man kan maksimalt vælges til at sidde i styrelsen fire gange i træk, dvs. otte år.


Den nuværende Styrelse består af følgende medlemmer:

Landsformand: Steen Kobberø-Hansen, Lyngby afd.

Næstformand: Jan-Ewald Hovmand, Storstrøm afd.

Liva Clausen, Kolding afd.

Kenni Kofod, Roskilde afd.

Allan Christensen, Roskilde afd.

Johan Gaunitz, Frederikssund afd.

Arne Kopp Sørensen, Esbjerg afd.

Jens Folke, Vestsjælland afd.

Kaj Søgård, Herning-Ikast afd.

 

De 4 valgte suppleanter til Styrelsen er:

1. suppleant: Jan Svanevik, Sønderjylland

2. suppleant: Birgit Gedionsen, Roskilde

3. suppleant: Svend Erik Hansen, Viborg

4. suppleant: Anne Lise Larsen, Roskilde


Du kan læse mere om Dansk Vandrelaug og vores vedtægter her