Dansk Vandrelaugs Styrelse

Dansk Vandrelaugs arbejde ledes af en styrelse, hvor medlemmerne sidder for en toårig periode.

Styrelsen mødes normalt 8 gange om året, hvor foreningens drift og udvikling drøftes og koordineres.
Du kan se styrelsesreferater og mødedokumenter hér i Onedrive.

Styrelsen arbejder efter denne Strategi.

Styrelsen arrangerer formandsmøder og landsmødet hvert år.
Se referater og mødepapirer her i Onedrive: Formandsmøder | Landsmøder

Styrelsen har delegeret en række opgaver til udvalgene og arbejdsgrupperne, som fungerer som selvstændige enheder med reference til Styrelsen.


Fire personer er på valg hvert år, og man kan maksimalt vælges til at sidde i styrelsen fire gange i træk, dvs. otte år.


Styrelsen valgt i 2018 består af følgende:

Landsformand: Steen Kobberø-Hansen, Vestsjælland afd.

Næstformand: Alice Mortensen, Aalborg afd.

Marianne Caspersen, Esbjerg afd.

Liva Clausen, Kolding afd.

Jens Jørgensen, Fyn afd.

Erik Olsen, Storstrøm Afd.

Susanne Pedersen, Vestsjælland afd.

Henning Lund-Sørensen, Gentofte afd.

Ole Schelde, Viborg afd.


1. suppleant:
Grethe Aagaard, Københavns afd.

2. suppleant:
Jan-Ewald Hovmand, Storstrøm afd.

3. suppleant:
Vibeke Jørgensen, Aarhus afd.


Du kan læse mere om Dansk Vandrelaug og vores vedtægter her