Politikker

I Dansk Vandrelaug har vi vedtaget nedenstående politikker:

Dansk Vandrelaugs mediepolitik

Mediepolitikken sætter fokus på vores interne og eksterne kommunikation. Her kan du læse den seneste version af mediepolitikken.

Dansk Vandrelaugs friluftspolitik

Friluftspolitikken tager afsæt i Dansk Vandrelaugs mål om bl.a. at fremme mulighederne for færdsel og ophold i
naturen, at fremme en hensynsfuld brug af naturen, og at fremme folkesundheden. Du kan læse friluftspolitikken i sin helhed her.

Dansk Vandrelaugs stipolitik

Dansk Vandrelaugs mål er at øge mulighederne for at færdes i naturen ved at hjælpe til med at oprette, føre tilsyn med og markedsføre nye vandreruter, korte som lange. Vi har derfor udarbejdet en stipolitik, som beskriver foreningens stiarbejde nærmere.
Du finder flere informationer om stierne på denne side.  

Kommissorium for interne revisorer i Dansk Vandrelaug

I Dansk Vandrelaug har vi to interne revisorer. Formålet med kommissoriet er en beskrivelse af de interne revisorers  arbejde og ansvar.