Samarbejdspartnere

Dansk Vandrelaugs samarbejdspartnere

I Dansk Vandrelaug samarbejder vi med en række forskellige aktører, samarbejdspartnere m.fl., som listes nedenfor. Oversigten er langt fra udtømmende men kan give et vist indtryk af bredden:

Medlemsbladet VandreLiv

Vendemus
Er vores annoncebureau bosiddende i Aarhus. Tegning af annoncer skal rettes direkte til Vendemus ApS. Kontaktoplysninger og information om gældende priser for annoncering i VandreLiv og på dvl.dk findes i medieinformation.

Danske Medier
Dansk Vandrelaug er medlem af Danske Medier, som bl.a. hyppigt inviterer til møder og seminarer indenfor fagrelevante emner. Danske Medier er vores sparringspartner inden for spørgsmål i medieverdenen. Årligt indberetter vi f.eks. oplagstal til Danske Mediers oplagskontrol.

Kommunikation

Troopers logo– med fokus på formålsdrevet marketing.

IT

Groupcare
Er leverandør af vores medlemssystem, Membercare, og medlemsportalen, som vores medlemmer logger på.

Peytz & Co
Er leverandør af vores hjemmeside og er vores sparringspartner inden for web og sociale medier.

Aktører inden for friluftsliv

Friluftsrådet
Dansk Vandrelaug er medlem af Friluftsrådet. vi samarbejder med Friluftsrådet på flere måder. F.eks. har Dansk Vandrelaug frivillige som er aktive i Friluftsrådets lokale kredse. Deltagelse sammen med Friluftsrådet på Naturmødet i Hirtshals er ligeledes et eksempel på samarbejde. Et medlem af Dansk Vandrelaug er valgt til bestyrelsen i Friluftsrådet.

European Ramblers’ Association
Dansk Vandrelaug er medlem af den europæiske vandreforening. ERA har bl.a. fokus på Fjernvandrevejene og kvalitetsvandrevejene. ERA har også stået i spidsen for Eurorando, der finder sted hvert 5 år.

WE WALK – Hele Danmark Går
I samarbejde med Dansk Atletik Forbund og DGI deltager Dansk Vandrelaug i de årligt tilbagevendende WE WALK-kampagner i uge 19 og 41.
WE WALK udspringer af ønsket om at få en masse danskere ud og bevæge sig samt fornemmelsen af, at der er rigtig mange mennesker, der gerne vil med ud og gå en tur sammen med andre.

Move United
Dansk Vandrelaug og Move United deler glæden ved at vandre. Personer med nedsat syn oplever, at det kan være meget udfordrende at rekruttere seende ledsagere, der kan hjælpe dem sikkert igennem deres gå- eller vandreture. Derfor har Dansk Vandrelaug indgået et samarbejde med Move United, der skal medvirke til, at flere blinde og svagtsynede får oplevelser i naturen.

Outsite
Dansk Vandrelaug og Outsite hjælper gensidigt hinanden med markedsføring af friluftsaktiviteter. Outsite er en forening med medlemmer, der laver ture i naturen med overnatning osv. I det omfang Dansk Vandrelaug har mulighed for det, kan vi deltage i Outsites årlige outdoor festival.

Fremtidens Rekreative Netværk
Læs mere her.