Fremtidens rekreative netværk

Opdateret: 20-2-2024

Godt og Langt om Længe!

Så er Danmarks Naturstier endelig igang: Læs Her 

Dansk Cykelturisme, Dansk Kyst og Naturturisme og Dansk Vandrelaug har sammen søgt Friluftrådet om 5 mio. kr. til et fælles projekt vedrørende knudepunkter. Knudepunkterne skal kæde et cykelnetværk sammen samt et vandrenetværk sammen. Projektet hænger tæt sammen med rapporten Fremtidens stier og ruter.

I dette projekt udfører vi inden for disse udvalgte pilotområder Vejle/Billund, Næstved/Vordingborg og Bornholm:
1) kortlægge rekreativ infrastruktur.
2) teste nye måder at aktivere og formidle rekreativ infrastruktur både digitalt og analogt.
3) afprøve og komme med et kvalificeret bud på organisering og forankring af rekreativ infrastruktur i Danmark.
4) komme med et kvalificeret bud på, hvordan fremtidens rekreative netværk kan se ud i hele Danmark.

Når vandrenetværket opmåles, anvendes denne Rekreativ Værdi metode.

Friluftsrådet har bevilget 5 mio. kr. i 2021-2023.

Projektet ledes af Dansk Cykelturisme, og opgaven løses i DVL regi af stiudvalget.

Se projektbeskrivelse.

Projektet er kædet sammen med et andet og større projekt med fælles styregruppe.

Projektet er opstartet d. 21. januar 2021.

Derudover er Danmarks Naturstier lanceret. Det er det 3. projekt, som vedrører sammenhængende stisystemer. Deltagere i de 3 projekter er i forbindelse med hinanden.

Læs nyheder og artikler om projektet her.


Eksterne referencer