Frivillig

Her har vi samlet en række informationer til dig som frivillig i Dansk Vandrelaug.

I foreningen har vi p.t. ca. 600 frivillige, hvoraf langt de fleste er turledere.

Under menuen Frivillig vil vi løbende informere om relevante forhold vedrørende frivillig-arbejdet.

Undermenuen er dit frivillige overblik.

Læs de seneste artikler fra udvalgene og arbejdsgrupperne

Læs de seneste artikler vedrørende turledere

Mødereferaterne fra styrelsesmøder, udvalgsmøder, formandsmøder og andre møder ligger her på vores fællesdrev