GDPR-vejledning

Den 25. maj 2018 trådte den nye databeskyttelsesforordning i kraft, også kaldet GDPR, som står for Generel Data Protection Regulation.

Hvilken betydning har GDPR for lokalafdelingerne?

I denne vejledning har vi beskrevet en række instrukser, som lokalafdelingerne skal følge i relation til GDPR.

Hvorfor er dette nødvendigt?

Behandling af personoplysninger hos frivillige foreninger og organisationer med almennyttige eller andre ideelle formål er omfattet af reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Derfor skal vi også i Dansk Vandrelaug efterleve retningslinjerne i databeskyttelsesforordningen.