GDPR-vejledning

Den 25. maj 2018 trådte den nye databeskyttelsesforordning i kraft, også kaldet GDPR, som står for Generel Data Protection Regulation.

Hvilken betydning har GDPR for lokalafdelingerne?