Frivillighåndbog

Frivillighåndbogen

Håndbogen indeholder en række nyttige informationer og gode råd til dig som frivillig i Dansk Vandrelaug.

Her er en samlet vejledning for dig som er turleder

Private adgangsforhold

Vidste du, at ved offentlig annoncering, f.eks. i VandreLiv, skal ture med under 50 deltagere i private skove og på private arealer anmeldes til ejeren senest 14 dage før annonceringen? Standardskemaet til anmeldelse af vandreturen er endnu et hjælpeværktøj til dig som turleder.  Hvis din vandretur skal finde sted i en skov, hvordan kan du så finde ejeren af skoven? Det får du svar på her.

Som turleder skal du naturligvis overholde reglerne om adgang til naturen.

Et er at arrangere selve vandreturen, noget ganske andet kan være at få kontakt til pressen.

Vandreferier i udlandet og Danmark

Vandreferie i Skotland
Cairngorms National Park, Skotland

Vandreferier er meget populære blandt Dansk Vandrelaugs medlemmer.
Har du som turleder lyst til at kaste dig ud i dette, kan en række spørgsmål melde sig på banen. Hvordan organiseres en vandreferie? Hvilke krav stiller det til mig som turleder? Er jeg omfattet af en forsikring, hvis der sker mig noget? Er der krav til annoncering af vandreferien?
Rejsegruppen i Dansk Vandrelaug har udarbejdet en oversigt over forskellige vejledninger, som er relevante før, under og efter afholdelsen af din vandreferie. Vi anbefaler, at du læser disse vejledninger grundig igennem.

Omfattet af erhvervsrejseforsikring

Som turleder er du omfattet af de forsikringer, Dansk Vandrelaug har tegnet, herunder erhvervsrejseforskringen, der gælder uden for Danmark enten på din gennemgangstur eller på selve turen. På forsikringsoversigten kan du læse om alle de forsikringer Dansk Vandrelaug har, og som sikrer dig, når du arbejder som turleder for Dansk Vandrelaug.

I Rejseguiden er der, foruden dit rejseforsikringskort, også en række praktiske informationer, som du bør læse forud for din vandreferie i udlandet. Udover rejseforsikringskortet kan du medbringe et certifikat som en bekræftelse på erhvervsrejseforsikringen i udlandet.

Forud for rejser i udlandet bør du i øvrigt tjekke gyldigheden af dit blå EU-sygesikringskort, da kortet kun har en gyldighedsperiode på 5 år. Da fornyelse af kortet ikke sker automatisk, skal du selv sørge for et nyt kort forud for din rejse.
Har du en kronisk lidelse, bør du især læse dette dokument vedr. evt. medicinsk forhåndsgodkendelse FØR din afrejse.

Aftaler med eksterne samarbejdspartnere

I Dansk Vandrelaug har vi p.t. indgået nogle få aftaler med eksterne samarbejdspartnere, som du som turleder frit kan benytte.

Turlederens actioncard og ID-kort

For år tilbage udviklede Københavns afdeling en huskeseddel, kaldet Turlederens actioncard. Det kan du have med på vandreturen for at sikre, at du får fortalt noget af det vigtigste.

Vi har ligeledes lavet en skabelon til ID-kort samt indkøbt keyhangers med DVL’s logo, så du er mere identificerbar som tur- og rejseleder m.m.

Værkstøjskassen

HUSK at kigge i værktøjskassen – der finder du bl.a. modellen til beregning af sværhedsgraden på vandreturen, dokumentet til rejseafregning (bemærk, hent dokumentet ned på din egen computer, før du redigerer!), brug af Kultorvets mødelokale og vandresange.

Evaluering

Vi har også en række evalueringsskemaer gjort klar til dig:
Evalueringsskema for interessekursus
Evalueringsskema for kursusudvalget
Evalueringsskema for turlederkursus

Undervisningsmateriale på turledergrundkurset.

VandreLiv

Terminer for publicering af ture og ferier til VandreLiv fremgår her.

Frivillig i Dansk Vandrelaugs lokalafdeling?

Som afdelingsformand, medlem af bestyrelsen, kasserer eller intern revisor i en lokalafdeling af Dansk Vandrelaug er det vigtigt at få defineret og klarlagt arbejdsopgaverne og ansvaret.

Dansk Vandrelaug vil skabe de bedste rammer/vilkår for de frivilliges opgaver og engagement i Dansk Vandrelaug – både på landsplan og lokalt i den enkelte afdeling. På landsmødet i 2018 blev der officielt vedtaget en strategi for foreningens frivillige.
I dette idekatalog findes tips og konkrete anvisninger til rekruttering, fastholdelse, organisering og ledelse af frivillige.

Der kan også være god hjælp at hente i standardvedtægterne for en lokalafdeling af Dansk Vandrelaug. Vidste du iøvrigt, at vi i Dansk Vandrelaug har et vedtægtsudvalg? I denne vejledning har vi beskrevet, hvilken rolle  dirigenten har i forbindelse med planlægningen, afholdelsen og opfølgningen på jeres årlige generalforsamling.