Førstehjælp

Som frivillig i Dansk Vandrelaug kan det være af afgørende betydning, at du har kendskab til at yde førstehjælp på vandreturen – og evt. psykisk førstehjælp.
På denne side har vi derfor samlet en række oplysninger til dig:

 

 

  • Med en bevilling fra TrygFonden frem til den 31.12.2019 har Dansk Vandrelaug og Røde Kors indgået en samarbejdsaftale, der betyder, at lokal afdelingerne kan afholde kurser i førstehjælp og senere et repetitionskursus. Lokalafdelingen har dermed mulighed for at afholde kurset med betalt førstehjælpsinstruktør. Her finder du nærmere information om førstehjælpskurset.
  • Det er en god ide at medbringe en “førstehjælpspakke” på din vandretur som turleder. Indholdet i førstehjælpspakken kan variere alt efter, om det er sommer eller vinter. Vi har derfor listet en række forslag op til indholdet i en sådan førstehjælpspakke. Spørg i din lokalafdeling hvordan du evt. rekvirerer denne.
  •  Du kan komme ud for, at du i tilfælde af ulykker eller pludselig alvorlig opstået sygdom må yde psykisk førstehjælp til deltagerne. Vi har derfor listet et par gode råd op til dig, hvis psykisk førstehjælp bliver nødvendigt på din vandretur.

Generelt anbefaler vi, at du genopfrisker dine færdigheder i førstehjælp hvert andet år.