Dansk Vandrelaugs udvalg og arbejdsgrupper

I Dansk Vandrelaug arbejder vi sammen i et stærkt forgrenet teamwork
I Dansk Vandrelaug arbejder vi sammen i et stærkt forgrenet teamwork

Her finder du samtlige udvalg og arbejdsgrupper under Dansk Vandrelaug.

De faste udvalg er organisatorisk placeret direkte under Styrelsen, hvorfor de refererer direkte til den. Udvalgene er rådgivende for Styrelsen og er forpligtet til at holde den orienteret om deres arbejde.

Udvalgene fastlægger selv arbejdsmetoderne under ansvar for de aftalte mål og for det afstukne budget. Udvalgene aftaler årligt målene med Styrelsen. Det enkelte udvalg kan selv vælge, hvorvidt de ønsker at anvende et kommissorium eller anden opgavebeskrivelse. Udvalgene kan selv nedsætte underarbejdsgrupper efter behov.

Udvalgsformanden er et styrelsesmedlem, medmindre andet aftales med Styrelsen, Udvalgsformanden har ansvaret for kommunikation med Styrelsen, medmindre andet aftales med Styrelsen.

Du kan læse mere om Dansk Vandrelaugs udvalg og arbejdsgrupper her.

Sammensætningen af udvalgene ser således ud

Klik på overskriften i det enkelte udvalg for at se deres separate side.

Kursusudvalget

Ole Bertelsen, formand, Gentofte
Liva Clausen, Kolding
Eva Anita Munck, København
Jette Kruse, Vestsjælland
Marianne Caspersen, Esbjerg
Vagn Olsen, Viborg
Christa Schønberg, sekretariatet


Medieudvalget

Steen Kobberø-Hansen, formand, Vestsjælland
Henning Lund-Sørensen, Gentofte
Liva Clausen, Kolding
Erik Olsen, Storstrøm
Anita Garbers, København
Camilla Dam, sekretariatet

Arbejdsgrupper under medieudvalget
Redaktionsgruppen – VandreLiv

Steen Kobberø-Hansen, ansv. red., Vestsjælland
Klaus Groos, Nordsjælland
Erik Olsen, Storstrøm
Camilla Dam, sekretariatet
Christa Schønberg, sekretariatet
Anna-Kathrine Hauborg, sekretariatet

Arbejdsgruppe vedr. messer

Henning Lund-Sørensen,  Gentofte
Kirsten Brandt, Afdeling Fyn
Anne Lise Høgh Larsen, Roskilde
Liva Clausen, Kolding
Camilla Dam, sekretariatet

Facebook-gruppen

Liva Clausen, Kolding
Vagn Dahl Johansen, Vestsjælland
Ole Schelde, Viborg
Camilla Dam, sekretariatet

Vandrernes Dag

Anita Garbers, tovholder København
Eva Anita Munck, København
Hanne-Grethe Hansen, København
Marianne Ottesen, Lyngby
Camilla Dam, sekretariatet

Tøjgruppen

Erik Olsen, Storstrøm
Alice Mortensen, Aalborg
Anita Garbers, København
Eva Anita Munck, København
Liva Clausen, Kolding
Anne Lise Høgh Larsen, Roskilde
Camilla Dam, sekretariatet

IT-arbejdsgruppe

Steen Kobberø-Hansen, Vestsjælland
Vagn Olsen, Viborg
Henning Vingborg, Vestsjælland
Ol Schelde, Viborg
Camilla Dam, sekretariatet


Stiudvalget

Steen Kobberø-Hansen, landsformand, Vestsjælland
Liva Clausen, Kolding
Erik Olsen, Storstrøm
Frank Helge Hytten, Aalborg
Anne-Lise Lemche, Nordsjælland
Jens Jørgensen, Fyn
Jørgen Nordtorp Jørgensen, Vestsjælland
Erik Jensen, Viborg
Otto Bilsby, Roskilde
Vagn Andersen, Ringkøbing-Skjern
Jørgen Bech Frederiksen, København
Elsebeth Christoffersen, Fyn
Stig Luxhøi, Lyngby
Bodil Christensen, Roskilde
Palle Grønlund, Sønderjylland
Susanne Pedersen, Vestsjælland
Steen Malmlin, Nordsjælland
Grethe Aagard, København
Curt Carlsen, Nordsjælland


Vedtægtsudvalget

Henning Lund-Sørensen, formand, Gentofte
Alice Mortensen, Aalborg
Ole Bertelsen, Gentofte
Poul Henrik Beck, Roskilde
Ole Schelde, Viborg
Herluf Dose Christensen, Aarhus


Økonomiudvalget

Steen Kobberø-Hansen, landsformand, Vestsjælland
Ole Bertelsen, Gentofte
Alice Mortensen, Aalborg
Sven Høier, Nordsjælland
Jan-Ewald Hovmand, Storstrøm
Jens Jørgensen, Afdeling Fyn
Henning Lund-Sørensen,  Gentofte
Erik Krogh, sekretariatet
Anna-Kathrine Hauborg, sekretariatet


Frivilligudvalget

Marianne Caspersen, Esbjerg
Alice Mortensen, Aalborg
Henning Lund-Sørensen,  Gentofte
Anne Lise Lykbak, Vestsjælland


Medlemsudvalget

Steen Kobberø-Hansen, landsformand, Vestsjælland
Ole Schelde, Viborg
Henning Lund-Sørensen, Gentofte
Anna-Kathrine Hauborg, sekretariatet


Adgangsgruppen

Palle Grønlund, formand, Sønderjylland
Kamma Hald, København
Jan-Ewald Hovmand, Storstrøm
Flemming Larsen, Vestsjælland
Klaus Groos, Nordsjælland
Ole Bertelsen, Gentofte


Rejsegruppen

Ole Bertelsen, formand, Gentofte
Erik Olsen, Storstrøm
Jan-Ewald Hovmand, Storstrøm
Liva Clausen, Kolding
Janne Larsen, Vestsjælland
Henning Lund-Sørensen,  Gentofte
Dorrit Christensen, København


Projekt 2020

Lis Nielsen, formand, Københavns afdeling
Ole Bertelsen, Gentofte
Grethe Aagaard, Københavns afdeling
Henning Lund-Sørensen,  Gentofte


DVL-rep. i ERA

Steen Kobberø-Hansen, Landsformand


Friluftsrådet

Flemming Larsen FR’s bestyrelse, Vestsjælland


Netværksmøde for DVL’s repræsentanter i Friluftsrådet

Steen Kobberø-Hansen, Landsformand
Ole Bertelsen, Gentofte
Jette Kruse, Vestsjælland


Foreningen af Herberger langs Hærvejen

Erik Jensen, Viborg
Palle Grønlund, Sønderjylland


Foreningen Destination Hærvejen

Erik Jensen, Viborg


Intern revision

Søren P. Petersen, intern revisor, Lyngby
Egon Olsen, intern revisor, Esbjerg
Ole Marcher Christensen, intern revisorsuppleant, Frederikssund
Henrik Smith-Hansen, intern revisorsuppleant, Aarhus