Dansk Vandrelaugs udvalg og arbejdsgrupper

I Dansk Vandrelaug arbejder vi sammen i et stærkt forgrenet teamwork
I Dansk Vandrelaug arbejder vi sammen i et stærkt forgrenet teamwork

Her finder du samtlige udvalg og arbejdsgrupper under Dansk Vandrelaug.

De faste udvalg er organisatorisk placeret direkte under Styrelsen, hvorfor de refererer direkte til den. Udvalgene er rådgivende for Styrelsen og er forpligtet til at holde den orienteret om deres arbejde.

Udvalgene fastlægger selv arbejdsmetoderne under ansvar for de aftalte mål og for det afstukne budget. Udvalgene aftaler årligt målene med Styrelsen. Det enkelte udvalg kan selv vælge, hvorvidt de ønsker at anvende et kommissorium eller anden opgavebeskrivelse. Udvalgene kan selv nedsætte underarbejdsgrupper efter behov.

Udvalgsformanden er et styrelsesmedlem, medmindre andet aftales med Styrelsen, Udvalgsformanden har ansvaret for kommunikation med Styrelsen, medmindre andet aftales med Styrelsen.

Du kan læse mere om Dansk Vandrelaugs udvalg og arbejdsgrupper her.

Til brug for arbejdet i bl.a. udvalgene og arbejdsgrupperne  er der udarbejdet en frivillighedsstrategi. 

Sammensætningen af udvalgene ser således ud:

Klik på overskriften i det enkelte udvalg for at se deres separate side.

Kursusudvalget

Ole Bertelsen, formand, Gentofte
Liva Clausen, Kolding
Eva Anita Munck, København
Jette Kruse, Vestsjælland
Marianne Caspersen, Esbjerg
Vagn Olsen, Viborg
Christa Schønberg, sekretariatet


Medieudvalget

Steen Kobberø-Hansen, formand, Vestsjælland
Liva Clausen, Kolding
Erik Olsen, Storstrøm
Anita Garbers, København
Camilla Dam, sekretariatet

Arbejdsgrupper under medieudvalget
Redaktionsgruppen – VandreLiv

Steen Kobberø-Hansen, ansv. red., Vestsjælland
Klaus Groos, Nordsjælland
Erik Olsen, Storstrøm
Camilla Dam, sekretariatet
Christa Schønberg, sekretariatet
Anna-Kathrine Hauborg, sekretariatet

Arbejdsgruppe vedr. messer

Anne Lise Larsen, Roskilde
Liva Clausen, Kolding
Camilla Dam, sekretariatet

Facebook-gruppen

Liva Clausen, Kolding
Vagn Dahl Johansen, Vestsjælland
Ole Schelde, Viborg
Camilla Dam, sekretariatet

Vandrernes Dag

Anita Garbers, tovholder København
Eva Anita Munck, København
Hanne-Grethe Hansen, København
Marianne Ottesen, Lyngby
Christian Lauritzen, Gentofte
Camilla Dam, sekretariatet

Tøjgruppen

Erik Olsen, Storstrøm
Alice Mortensen, Aalborg
Anita Garbers, København
Eva Anita Munck, København
Liva Clausen, Kolding
Anne Lise Høgh Larsen, Roskilde
Camilla Dam, sekretariatet

IT-arbejdsgruppe

Steen Kobberø-Hansen, Vestsjælland
Vagn Olsen, Viborg
Henning Vingborg, Vestsjælland
Ole Schelde, Viborg
Camilla Dam, sekretariatet


Stiudvalget

Steen Kobberø-Hansen, formand, Vestsjælland
Liva Clausen, Kolding
Erik Olsen, Storstrøm
Frank Helge Hytten, Aalborg
Jens Jørgensen, Fyn
Jørgen Nordtorp Jørgensen, Vestsjælland
Erik Jensen, Viborg
Otto Bilsby, Roskilde
Vagn Andersen, Ringkøbing-Skjern
Jørgen Bech Frederiksen, Nordsjælland
Elsebeth Christoffersen, Fyn
Stig Luxhøi, Lyngby
Bodil Christensen, Roskilde
Palle Grønlund, Sønderjylland
Susanne Pedersen, Vestsjælland
Steen Malmlin, Nordsjælland
Grethe Aagaard, København
Niels Halm, København
Lisbeth Mehlbye, København

Arbejdsgruppe under stiudvalget

Kvalitetssti-gruppe
Steen Kobberø-Hansen, formand, Vestsjælland
Liva Clausen, Kolding
Grethe Aagaard, København
Bente Bisp Nielsen, København
Jes Berggaard Hermansen, København
Steen Malmlin, Nordsjælland
Erik Olsen, Storstrøm
Jørgen Nordtorp Jørgensen, Vestsjælland
Lis Mejlby, Vestsjælland
Susanne Pedersen, Vestsjælland
Erik Jensen, Viborg
Erik Ravn-Jensen, Aalborg
Frank Helge Hytten, Aalborg
Anette Petersen, København
Stig Luxhøi, Lyngby


Vedtægtsudvalget

Ole Schelde, formand, Viborg
Alice Mortensen, Aalborg
Ole Bertelsen, Gentofte
Poul Henrik Beck, Roskilde
Herluf Dose Christensen, Aarhus


Økonomiudvalget

Steen Kobberø-Hansen, formand, Vestsjælland
Ole Bertelsen, Gentofte
Alice Mortensen, Aalborg
Sven Høier, Nordsjælland
Jan-Ewald Hovmand, Storstrøm
Jens Jørgensen, Afdeling Fyn
Ole Schelde, Viborg
Erik Krogh, sekretariatet
Anna-Kathrine Hauborg, sekretariatet


Frivilligudvalget

Marianne Caspersen, Esbjerg
Anne Lise Lykbak, Vestsjælland
Grethe Aagaard, København


Medlemsudvalget

Steen Kobberø-Hansen, formand, Vestsjælland
Ole Schelde, Viborg


Adgangsgruppen

Palle Grønlund, formand, Sønderjylland
Kamma Hald, København
Jan-Ewald Hovmand, Storstrøm
Flemming Larsen, Vestsjælland
Klaus Groos, Nordsjælland
Ole Bertelsen, Gentofte


Rejsegruppen

Ole Bertelsen, formand, Gentofte
Erik Olsen, Storstrøm
Jan-Ewald Hovmand, Storstrøm
Liva Clausen, Kolding
Dorrit Christensen, København
Kenni Kofod, Roskilde
Dorte Vistrup Madsen, Roskilde
Kirsten Brandt, Fyn


Projekt 2020: På toppen – med DVL

Lis Nielsen, formand, København
Ole Bertelsen, Gentofte
Grethe Aagaard, København
Steen Kobberø-Hansen, medieudvalget


ERA2022-gruppen

Grethe Aagaard, formand, København
Steen Malmlin, Nordsjælland
Lis Nielsen, konsulent, København


DVL-rep. i ERA

Grethe Aagaard, København


Friluftsrådet

Flemming Larsen FR’s bestyrelse, Vestsjælland


Netværksmøde for DVL’s repræsentanter i Friluftsrådet

Steen Kobberø-Hansen, Landsformand
Ole Bertelsen, Gentofte
Jette Kruse, Vestsjælland


Foreningen af Herberger langs Hærvejen

Erik Jensen, Viborg
Palle Grønlund, Sønderjylland


Foreningen Destination Hærvejen

Erik Jensen, Viborg


Intern revision

Søren P. Petersen, intern revisor, Lyngby
Egon Olsen, intern revisor, Esbjerg
Ole Marcher Christensen, intern revisorsuppleant, Frederikssund
Henrik Smith-Hansen, intern revisorsuppleant, Aarhus