Stiudvalget

Læs den seneste information fra stiudvalget hér.

Formål

Formålet med Stiudvalgets arbejde er at øge mulighederne for at færdes i naturen ved at hjælpe til med at oprette, føre tilsyn med og aktiv markedsføre nye vandreruter, korte som lange.

Dette arbejde skal – når det er hensigtsmæssigt – ske i samarbejde med andre organisationer både nationalt og internationalt.

Lokale stiudvalg

Et lokalt stiudvalg består af medlemmer, der viser interesse for arbejdet, enten i regionen eller med særlige stier/ruter.

De lokale stiudvalg skal løbende holde stiudvalget orienteret om deres arbejde.

Kvalitetsstigruppen

Kvalitetsstigruppen arbejder med opmåling, godkendelse, certificering og publicering af kvalitetsstier. Læs mere her om gruppens arbejde.

Stiudvalget arbejder efter den årlige Strategi

Med baggrund i stiudvalgets kommissorium samt det årlige stiudvalgsmøde fokuseres arbejdet i stiudvalget i 2018 på følgende områder:

 • Arbejde med oprettelse af DVL kvalitetsstier, kvalitetsstigruppen revitaliseres i løbet af 2018, markedsføring intensiveres.
 • Støtte med oprettelse af kvalitetsvandreveje, hvor behov opstår.
 • Vedligeholdelse af E6 på Sjælland.
 • Vedligeholdelse af Nordsjællandsruten.
 • Følge udviklingen af Hærvejen.
 • Markedsføre Vesterhavsstien.
 • Vedligeholdelse af dvl.dk ”Stier og ruter” samt opbygning af ny stiudvalgsside på ny multisite.
 • Kontakt til turismebranchen.
 • Markedsføre stiudvalgets arbejde på DVL Facebook site/gruppe.
 • Program Vandreruter i Danmark iværksættes i 2018 af Friluftsrådet.
 • Observere og underrette om fejl på stier og ruter i kort, foldere og på hjemmesider.

Godkendt af Stiudvalget 2018-02-22


Møder (dagsordner, referater, m.m.)


Forskellige dokumenter vedrørende stier (i Onedrive)


 

Tilbage til oversigten