Stiudvalget

Læs den seneste information fra stiudvalget hér.

Formål

Formålet med Stiudvalgets arbejde er at øge mulighederne for at færdes i naturen ved at hjælpe til med at oprette, føre tilsyn med og aktiv markedsføre nye vandreruter, korte som lange.

Dette arbejde skal – når det er hensigtsmæssigt – ske i samarbejde med andre organisationer både nationalt og internationalt.

Lokale stiudvalg

Et lokalt stiudvalg består af medlemmer, der viser interesse for arbejdet, enten i regionen eller med særlige stier/ruter.

De lokale stiudvalg skal løbende holde stiudvalget orienteret om deres arbejde.

Kvalitetsstigruppen

Kvalitetsstigruppen arbejder med opmåling, godkendelse, certificering og publicering af kvalitetsstier. Læs mere her om gruppens arbejde.

Stiudvalget arbejder efter den årlige Strategi

Med baggrund i stiudvalgets kommissorium samt det årlige stiudvalgsmøde fokuseres arbejdet i stiudvalget i 2019 på følgende områder:

Godkendt af Stiudvalget 2019-02-08


Møder (dagsordner, referater, m.m.)


Forskellige dokumenter vedrørende stier (i Onedrive)


Tilbage til oversigten


Kontakt stiudvalget