Varden i Gribskov på DVL's 85 års fødselsdag. Foto Jan Koed

Historie

Dansk Vandrelaug blev stiftet den 18. maj 1930, da en indbudt flok på 20 personer med Stig Hansen som initiativtager tog til Lille Gribsø i hjertet af Gribskov nord for Hillerød i Nordsjælland.

Siden har foreningen forgrenet sig til hele landet med 21 afdelinger, over 2500 vandreture om året og vandreferier i ind- og udland.

Hele historien

Dansk Vandrelaug er udsprunget af lysten til at opleve naturen og fremmede steder, som det kom til udtryk i begyndelsen af 1900-tallet. Ude i Europa dukker vandrere op. Der bliver større muligheder for at rejse – også i grupper – og behov for herberger opstår. I Tyskland opføres ungdomsherberger, og i slutningen af 1920’erne er der ca. 2.000 alene i Tyskland.

I Danmark startes en bevægelse med det formål at indrette ungdomsherberger her i landet. Det ender med, at Det Danske Spejderkorps, FDF, de danske ungdomsforeninger, de danske gymnastikforeninger, DSU, DUI, og International Ungdoms Liga mødes den 7. april 1930 og danner Herbergsringen. Denne forening skulle virke for oprettelse af ungdomsherberger og føre tilsyn med dem. Herbergsringen skulle ikke selv eje vandrerhjemmene, men udgive en fortegnelse over dem, godkende vandrehjem samt udarbejde vedtægter for vandrerhjemmene. De tilsluttede foreninger skulle så sælge vandrerhjemskort, og i begyndelsen også bidrage med mindst ét vandrerhjem. For også at give de unge, som ikke var medlemmer af disse foreninger, lejlighed til at benytte vandrerhjemmene, dannes kort tid efter Dansk Vandrelaug.

Udsnit fra en gammel Vi vandrer-forside - Dansk Vandrelaugs daværende medlemsblad.
Udsnit fra en gammel Vi vandrer-forside – Dansk Vandrelaugs daværende medlemsblad.

Det er dog ikke nok af stifte en forening. For at få adgang til at sælge vandrerhjemskort skulle man også have et vandrerhjem. Der viste sig heldigvis en løsning på dette problem, for en forening med 20 medlemmer har jo ikke store midler. Frøkenerne Rasmussen i Skødstrup stiller nogle værelser til rådighed og indretter disse til vandrerhjem. Så er sagen i orden, og Dansk Vandrelaug kan begynde at udstede vandrerhjemskort.

DVL stiftes af Stig Hansen, som søndag den 18. maj 1930 drager med en indbudt flok på 20 personer med toget til Hillerød kl. 6.01 (billigt søndagstog). Ved Lille Gribsø, i hjertet af Gribskov læses forslaget til vedtægter op, og det vedtages at danne en forening med Stig Hansen som formand. Det er han lige til 1947. Første bestyrelsesmøde afholdes 20. maj 1930 og opgaverne bliver fordelt. Allerede dengang kender man pressens magt og derfor oprettes også en propagandaafdeling.

På Kultorvet siden 1959

I begyndelsen bor DVL i Stig Hansens dagligstue. Senere får vi kontorfællesskab med Herbergsringen, fordi det er praktisk, da DVL sælger rigtig mange vandrerhjemskort, og de to foreninger i perioder også har samme formand. Senere flytter man dog hver til sit, og DVL køber i 1959 Kultorvet 7 for den store sum af kr. 421.800. Her bor DVL stadig og den fredede ejendom er efter diverse renoveringer i dag betydelig mere værd.

Ved slutningen af 1930 har DVL 100 medlemmer, og i 1937 er skaren vokset til 38.000, som flere gange om året modtager et medlemsblad. Medlemstallet er på sit højeste i 1950’erne – ca. 70.000 medlemmer. I fyrrerne vokser et kredsarbejde frem, sangkredse, gymnastikkredse, musikkredse, studieaftener m.m. Mange af disse aktiviteter lever endnu i dag i bedste velgående.

De fleste bliver medlem for at få et vandrerhjemskort, så det betyder i mange år, at menigmand har svært ved at finde ud af organisationernes opbygning med Herbergsringen (i dag Danhostel) som den samlende organisation og DVL som en af de tilsluttede foreninger. Denne sammenblanding blandt menigmand eksisterer endnu.

Straks fra starten begynder man at arrangere aften- og weekendture, det første år endog en tur til Schweiz. Det første medlemsblad udkommer i et oplag på 500 stk. Allerede det første år forhandler DVL rabatpriser med transportselskaberne, og det udvikler sig til Ungdommens Rejsebureau, der bliver en stor rejsearrangør af mere enkle rejser. Det bliver senere til DVL-rejser og endnu senere til Green Tours, som vi måtte lukke i 1991.

DVL bliver ret tidligt medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd og får i 1980’erne en bestyrelsespost i Friluftsrådet, som vi stadig har. Friluftsrådet er også det sted, hvor vi har mulighed for at påvirke friluftspolitikken i vor retning. Gennem den internationale ungdomsherbergsring kommer DVL allerede fra begyndelsen med i det internationale arbejde. I dag er vi med i ERA (European Ramblers Association), og er på den måde med til at etablere internationale vandreruter og arbejde for bedre adgangsforhold til naturen for borgerne i medlemslandene.

Information about Danish Ramblers Association in English 

Informationen über das dänische Vandrelaug auf Deutsch

Varden i Gribskov på DVL's 85 års fødselsdag. Foto Jan Koed
Varden i Gribskov på DVL’s 85 års fødselsdag. Foto Jan Koed