Udviklingsudvalget

Opdateret: 6-11-2022

Udviklingsudvalget skal i 2023 komme med forslag til tiltag, der kan forbedre DVLs produkter, herunder at styrke DVLs viden og anbefalinger for medlemmer.

Udvalget skal især kigge på initiativer, der kan medvirke til at rekruttere og fastholde medlemmer samt forbedre DVLs økonomi.

Udvalget skal med baggrund i allerede stillede forslag til forbedringer komme med prioriterede forslag til, hvilke emner og initiativer, der bør iværksættes på såvel kort sigt som lang sigt.


Plan

Udvalget mødes 17. november 2022 for at fuldføre en SWOT-analyse.

Analysen præsenteres og drøftes på styrelsesmøde i december.

Analysen udmøntes derefter i konkrete planer.

Planerne iværksættes i løbet af 2023. Planerne præsenteres på formandsmødet i maj 2023.

Eventuelle principielle tiltag fremsendes til styrelsen inden 15. november 2023 med henblik på vedtagelse på landsmødet i november 2023.