Friluftsrådet

Forside

Dansk Vandrelaug er medlem af Friluftsrådet.

Friluftsrådet repræsenterer 85 landsdækkende friluftsforeninger og har 23 lokale friluftsråd fordelt over alle landets 98 kommuner. Det giver Friluftsrådet en politisk gennemslagskraft, som vi i de enkelte foreninger ikke kan få. Derfor er det vigtigt at vi er aktive i Friluftsrådet, deltager i arbejdet og får indflydelse på de national- og lokalpolitiske beslutninger, der træffes.

Lokale Friluftsråd

Alle 23 lokale friluftsråd afholder hvert år et årsmøde, hvor alle medlemmer af de lokale friluftsråd er inviteret med. Du kan finde datoerne for årsmøder hér.

Bliv aktiv i dit lokale Friluftsråd

Du kan blive aktiv i de lokale friluftsråd, blandt andet ved på årsmødet at stille op til lokalbestyrelsen eller ved at engagere dig i temagrupper, der arbejder med lokale sager og projekter på initiativ fra lokalbestyrelsen og medlemmerne i de lokale friluftsråd. Hvis du har lyst til at deltage i arbejdet i et lokalt friluftsråd, kan du læse mere på friluftsraadet.dk/vaer-med-lokale-friluftsraad eller tilmelde dig direkte på  friluftsraadet.dk/nyemedlemmer.
Det eneste du skal gøre, er at vælge, hvilket lokalt friluftsråd du gerne vil være medlem af, og det eneste krav er, at du dyrker friluftsliv eller har en særlig friluftsinteresse i lokalområdet.
Når du har tilmeldt dig, vil du som medlem af det lokale friluftsråd blive inviteret til dit lokale friluftsråds årsmøde i foråret, hvor du kan stille op som kandidat til bestyrelsen eller tilslutte dig en temagruppe.
I alle lokalbestyrelser er der en formand og kommunekoordinatorer, og efter behov kan bestyrelsen også bestå af specialposter.
årsmødet fastlægges en plan for det kommende års arbejde og det diskuteres hvilke fokusområder og temaer, der skal arbejdes med.
Temagrupper kan løbende oprettes og nedlægges. Temagrupperne er åbne for alle, der er medlem af det lokale friluftsråd og der kan også inviteres udefrakommende med særlig viden og interesse for emnet, hvis det findes nødvendigt.

Netværksmøde for DVL-repræsentanter i Friluftsrådet

Foto: Steen Kobberø-Hansen

Vi afholder hvert år et såkaldt netværksmøde for DVL-repræsentanter i Friluftsrådet. Se dagsorden, præsentationer og referat fra møderne: Netværksmøde for DVL repræsentanter i Friluftsrådet.

Formålet med netværksmødet er at medvirke til en erfaringsudveksling mellem DVL’s repræsentanter i Friluftsrådets lokale kredse.

Nyttige links


Læs de seneste DVL-artikler om Friluftrådets arbejde

Find information og arrangementer særligt for Friluftsrådets medlemsorganisationer her

Tilmeld dig Friluftsrådets nyhedsbrev her


Ny struktur skal styrke Friluftsrådets lokale arbejde, læs mere her.


Tilbage til oversigten