Stenderup syd

KATEGORI

Natursti

START

P-pladsen, Mørkholtvej 7, 6092 Sønder Stenderup. Se kortet længere nede på siden for startsted.

Startstedet er markeret med et 10*10 cm kvalitetssti metalskilt med QR kode.

SLUT

Samme sted.

LÆNGDE

5,5 km.

SVÆRHEDSGRAD

Let.

BESKRIVELSE

Tidligere var hele halvøen Sdr. Stenderup skovbevokset med enkelte, spredte bebyggelser; herom vidner de mange gravhøje, voldsteder og højryggede agre. Senere ejede kongen jorden og træerne, mens bønderne fra Sdr. Stenderup havde ret til i fællesskab at lade deres kreaturer græsse i skovene. Landskabets nuværende udseende er først og fremmest resultatet af udskiftningen i 1788.
Stenderup sogn hører til de otte slesvigske sogne, som i 1864 i forbindelse med en ombytning med de “Kongerigske enklaver” i Vestslesvig blev lagt under kongeriget.

Kvalitetsstien er for det meste baseret på Naturstyrelsens sti, som begynder ved parkeringspladsen ved skovløberboligen Rødehus. Turen går først mod øst langs et smukt skovbryn gennem frodig løvskov (hovedsagelig bøg og eg) til Lillebælt-skrænterne. Hjemvejen fører forbi den gamle skovridergård Stenderupstrand, der nu benyttes af spejdere. Ved skrænten nord for Stenderupstrand findes rester af et borganlæg, Skansen, fra den tidlige middelalder. I skoven lige over for Stenderupstrand kan man se en række gråpopler stå i rundkreds. Det er alle rodskud fra Danmarks største gråpoppel, som stod her indtil den en stille sommerdag i 1952 segnede af ælde.
Fra langdyssen går turen tilbage mod sit udgangspunkt forbi en stor, ca. 500 år gammel eg, der står lige inden for skovdiget.

Se mere på Naturstyrelsen hjemmeside.

Hent Naturstyrelsen vandrekort hér.

Det anbefales at downloade vandrekortet eller benytte Viewranger nederst på siden.

SPISESTEDER

Café Løverodde, Løveroddevej 12, 6092 Sdr. Stenderup.

LINKS

Naturstyrelsen.

Ruten er delvis skiltet med gule prikker.

Se stien på ViewRanger


Tilbage til oversigten