Kobæk

START

2 mulige startsteder:

  • Naturstyrelsens P- plads på Kobækvej 64, 4230 Skælskør eller
  • Shelterpladsen på Lodshusvej 51, 4230 Skælskør

Bemærk, at informationstavle endnu ikke er sat op.

SLUT

Samme steder.

LÆNGDE

4,9 km

SVÆRHEDSGRAD

Let

BESKRIVELSE

Kobæk Skov er et nyt naturområde, som er blevet til i samarbejde imellem Naturstyrelsen og Slagelse Kommune. Naturområdet på ca. 95 ha består af en mosaik af skov, åbne arealer, strandenge. De første træer blev plantet i 2006 og er anlagt på tidligere
agerjord. Ved Vasebro og Storebæltskysten ligger de flade strandenge som en grøn korridor imellem den nye skov og kysten. Strandengene er levested for mange vandfugle, og engene plejes ved afgræsning med kreaturer.
I det fugtige engområde, Kobæk Sø, nord for Kobækvejen er der ved opstemning af vand fra oplandet genskabt et vådområde, Kobæk Sø, som for 200 år siden blev drænet til anvendelse som landbrug.
Som en del af ruten indgår også Lodshusstien. Stien er en natursti, som Agersø- og Omøboerne, indtil de fik egne kirker i 1500- tallet, benyttede som kirkesti fra Lodshuset ved Vasebro til Skælskør. Stien fører forbi den fredede udsigtshøj Møllebakken, hvorfra der i klart vejr er pragtfuld udsigt over Agersøsund og Storebælt, til Stigsnæs, Omø, Agersø, Langeland, Fyn og Storebæltsforbindelsen.

Kvalitetsstien er lavet i samarbejde med Naturstyrelsen og Slagelse kommune.

AFMÆRKNING

Kvalitetsstien er IKKE afmærket, hvorfor den kun kan følges med kort eller smartphone. Bemærk, at informationstavle endnu ikke er sat op.

SPISESTEDER

Spisested: Kobæk Cafeen, Kobækvej 90, 4230 Skælskør.

LINKS

Se naturstyrelsens folder, Kobæk Skov

Se Slagelse kommunes folder, Lodhusstien

Se stien på ViewRanger


Tilbage til oversigten