Kategori: Adgangsregler

Adgang til landskabet

Fredede trampestier nedlægges, fordi kommunerne ikke når at besvare jordejeres afviklingsønsker. Kolding Afd. opfordrer til, at vi arbejder politisk for flere etablerede stier.

Møde i Kolding Afd. angående adgangsregler. Foto Christian Rabjerg Madsen.