Formandens beretning for 2022

Generalforsamling i DVL Kolding afd. den 4.marts 2023

Hvilket skønt år at tage fat på i 2022, ingen restriktioner, aflysninger eller ændringer af ture på grund af Corona. I slutningen af 2021 var der dog stigende smittetal, og vi holdt vejret, men vi kunne nøjes med at passe på hinanden, og det var vi jo blevet vant til. Så hele 2022 forløb planmæssigt med masser af gode vandreture, vandreferier og andre arrangementer. Det har været en stor lettelse for alle at vende tilbage til vandring og arbejde i DVL uden restriktioner.

Vandreturene.

Vi har haft 80 gennemførte endags vandreture i 2022 i modsætning til 2021, hvor vi havde 64 ture. Stigningen svarer nogenlunde til hvad vi måtte aflyse i 21.

Turene er fordelt som:

33 lørdag- eller søndagsture

35 vandreture midt i ugen

12 aftenture fra 1.maj til 31august

Altså har vi haft 80 endagsture i 2022.

I 2022 kom vi også i gang med vores flerdagsture i ind- og udland igen, og Kirsten Brandt fik gang i udlandsturene efter en sløj tid med Corona. I maj blev det til en tur til Azorerne og i oktober til Mallorca. I påsken blev den sædvanlige påsketur til Harzen gennemført. Her med Gerda Weng som turleder og Grethe Rønholt som føl.

I Danmark blev det til en tredagestur til Mols Bjerge i maj med Jytte Andersen og Elise Madsen som turledere, og i august havde Grethe Rønholt en weekendtur til ”Lille Øhop i det sydfynske”. Stor tak til jer for også at tilbyde den slags ture her i vores afdeling.

Vores turledere gør et stort arbejde, så vi får et varieret udbud af forskellige ture i vores område og også længere væk. Det betyder, at vi har ture for de fleste, uanset man ønsker en kortere eller længere tur, om man ønsker en tur i weekenden eller midt i ugen (det kan jo have betydning, hvis man stadig er på arbejdsmarkedet).

I starten af året fortsatte vi med morgenture ud i det blå med samme startsted ved Banegården. Denne aktivitet stoppede med udgangen af februar pga. meget svingende deltagelse.

Som sagt har vi haft rigtig mange spændende ture med stor variation til fine destinationer.

Vi har fodturene. I 2022 har vi haft 5 stk. Hvad er så en fodtur? Det er det vi i dag kalder en vandretur. En af vores turledere Per Sørensen (en ægte koldinger) har været så heldig at være i besiddelse af en turistbrochure fra 1939 indeholdende 15 fodture i Kolding og omegn. Turene er beskrevet en for en med kort og detaljer. Disse ture prøver Per at genskabe, så godt det nu kan lade sig gøre. Samtidig får vi spændende historier om hvordan der var engang, og hvordan der er nu. Det er ægte historiske vandringer, som fortsætter i 2023.  2023 er også året hvor DVL har temaet Historiske vandringer på programmet.  Udover fantastiske vandreture i nærområdet har vi været vidt omkring med de lidt længere ture. Svært at nævne alle, men der har været ture til Grene Sande, Tirsbæk nord for Vejle Fjord, Varnæs, Gram/Stensbæk Plantage, Grejsdalen, Filsø, Bogø, Tunø, Drejø, Søren Jessen Sand /Fanø, Silkeruten, Thorø/ Thorø huse, Vognkær Enge/ Hvidbjerg, Stursbøl Plantage, Brejning/ Andkær Vig, Hindsgavlhalvøen og mange mange flere gode ture.

En helt speciel tur havde vi i maj måned – den 17.maj ”Vi henter tidevandet ind”, hvor vi med sang og musik var med til at hente tidevandet ind, og efterfølgende festivas omkring Jens Rosendahls 90års fødselsdag. Det var en dejlig dag og en god oplevelse.

Fra 1.maj til 31.august, sådan ca., har vi aftenture. Det er populære ture, hvor der ofte er mange deltagere. Vejret og de lyse aftener måske med flotte solnedgange er tiltrækkende for de fleste, og her kan arbejdsramte også være med. Flere har udtrykt det positive i det, og vi rammer nye potentielle vandrere.

Andre arrangementer

Vi har haft 4 aftenarrangementer i løbet af året – alle med flot tilslutning. Tilbage i januar havde vi en meget spændende foredragsaften, hvor Erhardt Fisker fortalte om en rejse i Peru. Endelig i 3.forsøg lykkedes det at få arrangementet gennemført pga. Corona i 21.

I marts havde vi en aften, der handlede om at være god ved sine fødder. Her havde vi besøg af statsautoriseret fodterapeut Catharina fra Klinik for fodterapi til at fortælle om fodgener og afhjælpning af disse. Det er noget de fleste vandrere interesserer sig for.

I november havde vi endnu et spændende foredrag, hvor Jan Hollænder fortalte om historien bag Hollænders Teglværker, det største teglværk i Kolding gennem flere generationer.

Det sidste arrangement i 2022 var et besøg i den forholdsvis nye butik Eventyrsport, hvor vi kunne se på vandreudstyr og handle med 25% rabat.

Turledere

Som tak for det store og vigtige arbejde vores turledere gør for vores afdeling, ville vi gerne invitere på et weekendophold. To af vores turledere Kirsten Brandt og Grethe Rønholt tilbød at arrangere en weekendtur til Ærø for os. Det blev en superskøn tur den 3./4. september med fine vandreture, dejligt ophold og skønt samvær. Bestyrelsen siger mange tak til jer for jeres fine arrangement.  Vi er glade for at kunne tilbyde vores frivillige denne tur.

Pt. har vi registreret 38 frivillige, hvoraf 30 er aktive turledere. Vi har i 2022 fået registreret 3 nye turledere. Det er ret vigtigt, at vi løbende får tilknyttet nye turledere, så vi kan blive ved med at have et fint og varieret udbud af ture. Vi må ikke presse vores turledere til at lave flere ture end de synes, de magter.

Vi afholder tre turledermøder om året, hvor vi planlægger ture 4 måneder frem, nogle gange længere frem. Nogen synes det er svært at planlægge et halvt år frem, derfor har vi de sidste par år afholdt tre møder om året, og det ser ud til at fungere fint. På disse møder har vi også mulighed for at orientere og debattere forskellige emner vedr. vandring og problemer der kunne opstå. Alle med interesse for dette arbejde inviteres/opfordres til at deltage. De bliver annonceret både i VandreLiv og på hjemmesiden.

Medlemmer

I DVL generelt har der de sidste par år været stilstand i medlemstilgangen, og det er bekymrende. Derfor har vi i løbet af året arbejdet med fastholdelse af medlemmer, vi har lavet statistik i afdelingerne og holdt online møder, hvor det er diskuteret.

Her i Kolding afd. havde vi:

31.12.2020:  301 medl.

31.12.2021:  283 medl.

31.12.2022:  285 medl.

I 2022 har vi fået 38 nye medlemmer, det vil sige, at der så må være gået 36 medl. ud, når nettotilgangen kun er 2 på et år. På sidste Generalforsamling talte vi om, at det kunne være interessant at se hvem og hvorfor medlemmer melder sig ud. Det har vi kunnet de sidste 8mdr. ca.

Vi har oplysninger om de sidste 19 udmeldinger:

10 begrundes med alder el sygdom

4  ubekendt årsag

5  indmeldt i 20 el 21 har ikke brugt det eller ikke tid.

Det er ikke uvæsentligt at se på disse årsager.

Alder og sygdom som begrundelse er vel naturligt nok. Det er værre, hvis vi ikke kan holde på forholdsvis ny indmeldte.

Vi er fortsat med at invitere nye medlemmer til et lille arrangement med en gåtur, en snak om Vandrelauget og forventninger. Nogle hyggelige timer en lørdag eftermiddag.

I 2022 afholdt vi 2 eftermiddage, en i foråret og en i efteråret. Begge gange i den gamle skovridergård i Midtskoven på Stenderuphalvøen. I foråret var vi 20 deltagere, og i efteråret var vi 8. Begge gange var meget vellykkede, og mange af deltagerne ser vi ofte på vores ture, ja også her i dag til vores Generalforsamling. Disse medlemmer er gode ambassadører for vores forening. Tak for det.

Kurser

Vi har haft en enkelt turleder på turlederkursus sidste år. Desværre faldt det sammen med weekenden, hvor vi havde inviteret vores frivillige på tur til Ærø. Derfor kunne vi ikke opfordre flere til at tage med.

En bemærkning er at vi skal have tre af vores turledere afsted på kursus i Rebild til maj i år. Vi er glade for at turlederne tager godt imod disse kurser. Det er kompetencegivende kurser i DVL, hvorfor alt bliver betalt af hovedafdelingen

Navneskilte

Årets nyskabelse var at vi endelig fik lavet navneskilte til alle vores medlemmer. Jeg var så heldig at opdage, at en af vores deltagere på en vandretur havde et meget fint navneskilt på rygsækken. Det havde han selv lavet efter en ide fra en anden afdeling. Efter en snak om lidt hjælp endte det med, at Erling tilbød at lave dem alle sammen, og efter et par måneder var der uddelt navneskilte til ca. 300 medlemmer. En hel del hjælpere hjalp til med uddelingen, de skulle jo vidt omkring, fra områder i Kolding til Fredericia, Vejle, Vejen, Egtved, Fyn så det var et stort arbejde. Fremover når der en gang imellem skal laves nye, har vi et par frivillige skiltemagere. Tusind tak for det.
Vores nye medlemmer er meget glade for skiltene, de føler sig som en del af fællesskabet ved at man har skiltene på, for Vandrelauget er ikke kun vandring, det er også fællesskab.

Møder

I 2022 har vi holdt

–          5 bestyrelsesmøder

–          1 julefrokost

–          1 Generalforsamling d. 11.marts

–          2 Turledermøder d. 5.april og den 7.september

–          1 formandsmøde i Odense den 7.maj

–          1 Landsmøde den 5.november i Odense (formand og 2 landsmøde deltagere)

–          1 regionsmøde d. 17.september i Århus

2022 har været et fantastisk vandreår i DVL.

Uden alle de mange turledere og andre frivillige, der leverer fine vandreture og andre aktiviteter til vores medlemmer, ville der ikke være nogen forening.

Derfor af hjertet en stor tak til alle, til alle turledere og frivillige, til bestyrelsen, til vores dirigent, vores referent og selvfølgelig også til alle jer vandrere og medlemmer. Tusind tak for at I støtter op om vores forening.

Jytte Stycke

Formand for DVL Kolding