Brenøre og Kolding Sydbane

Den tidligere privatbane Kolding - Ødis - Vamdrup var en del af Kolding Sydbaner (1911 - 1948), som i de første mange år var helt uundværlig for lokalbefolkningen i de små landsbyer

Afgang med det sidste tog fra Kolding Sydbanestation en sørgmodig dag i 1948.

En ganske almindelig torsdag eftermiddag blev en spændende oplevelse. Vi var knap 30 deltagere fra Kolding afdelingen, som mødtes ved Brenøre Møllegård, der ligger lidt syd for Kolding. Møllen er nedlagt, og på stedet er der bygget et dejligt stuehus, og ude fra terrassen kunne vi se ud over det naturskønne landskab, hvor der for over 70 år siden løb en lille privatbane, der hørte til Kolding Sydbaner. Dernede et stykke fra møllehøjen, lå Brenøre Trinbræt. Og om alt det kunne vores turleder og fru Hanne på Møllegården fortælle spændende lokalhistorier. Gårdejeren er faktisk den femte generation, og det er i sig selv ganske imponerende.

Derefter gik vi en cirka 8 kilometer vandretur i Tapsøre Statsskov, hvor man for cirka 20 år siden iværksatte et skovrejsningsprojekt. I dag er skoven en delvis “urørt skov”, der øger biodiversiteten og skaber naturlig dynamik.

Og som et spændende indslag fulgte vi lidt af stien efter den tidligere privatbane Kolding – Ødis – Vamdrup. Den var en del af Kolding Sydbaner (1911 – 1948), som i de første mange år var helt uundværlig for lokalbefolkningen i de små landsbyer, og hvorfra bønderne kunne få transporteret deres sukkerroer til saftstationen i Kolding og de levende dyr til slagteriet. Men så kvalte bilismen den lille bane og dens søster til Hejlsminde, og som de sidste krampetrækninger blev banen i 1948 – 1949 brugt til at transportere tyske flygtninge fra lejrene langs banen i Kolding og ind til statsbanestationen.

Tak for en interessant eftermiddag til Hanne og Merete

Finn Dahl