Ny etape af Troldhedestien

Troldhedestien følger det gamle spor efter Troldhedebanen, og de første 10 km fra Kolding til Ferup har i mange år været en meget benyttet sti. Nu er stien forlænget med 4 km mod vest.

 

På Vandrenes Dag 2019 var rigtig mange DVL´r ude at gå ture arrangeret i DVL regi.  Nogle medlemmer fra Kolding afdeling svigtede afdelingens ture til fordel for indvielse af et nyt stykke af Troldhede banesti. Trolhedebanen gik mellem Kolding og Troldhede og var ca. 88 km lang, med en mindre sidegren til Vejen. Togdriften startede i 1917 og måtte stoppe igen i 1968, da konkurrencen fra bilerne havde fjernet grundlaget for denne jernbanes drift.

Troldhedestien følger det gamle spor efter Troldhedebanen, og de første ca. 10 km fra Kolding til Ferup har i mange år været en meget benyttet sti for cyklister, vandrere og også ridende. Denne del af stien går gennem områder med dæmning, omlagte vandløb og opstemte søer som vandreservoirer til det gamle vandkraftværk ‘Harteværket’. Værket har ca. samme alder som Troldhedebanen, men har stadigvæk en lille elproduktion. I dag er det også et oplevelses- og læringscenter. Troldhedestien er forbundet med et stisystem i området omkring Harteværket og søerne.

Den nu indviede etape af stien fortsætter fra Ferup og ca. 4 km længere mod vest. Denne etape følger ikke helt banens oprindelige forløb, da det konflikter med de nuværende markplaner. Stien følger derfor nuværende naturskønne skel i mark og skov og går vederlagsfrit over lodsejernes jorde. Hvilken er en gestus fra lodsejerne – Tak til dem.

Det er brede nyetablerede stier for både vandrende og cyklende og med stabilt underlag. Nær Ferup er et lille stykke af stiforløbet på eksisterende mark- og grusveje.

Det nye stiforløb er blevet til ved lokalt initiativ i foreningen ‘Troldheden af 2013’. Se   http://www.troldhedestien.dk.  Formålet er at skabe adgang til naturen, sikre skolevej og styrke lokalsamfundet, men det er jo også til glæde for os DVL’r. Der indgår også naturgenopretning i projektet, som er økonomisk støttet af Kolding kommune. De lokale ildsjæle har haft stor hjælp og glæde af samarbejdet med kommunens medarbejdere.

Der arbejdes nu på at forlænge stien yderligere mod vest, hvor den skal forbindes til et allerede åbnet stykke banesti, således at der bliver i alt næsten 20 km sti mod vest fra Kolding.

Tænk om det kunne blive en del af et fremtidigt sammenhængende net af vandrestier, således at man vil kunne gå både korte og lange ture gennem natur- og kulturlandskab uden store omveje på trafikerede bilveje.

Ejnar B Pedersen og H. P. Larsen