For turledere

Turledere i DVL-Fyn

Som turleder er du rygraden i Dansk Vandrelaug.
Dansk Vandrelaug skaber gode vandreoplevelser. Som turleder vil du opdage, at der ikke er noget bedre end at tage en flok vandrere på tur ud i naturen og opleve den glæde, de giver dig igen som tak.

Som turleder udvikler du din egen stil og personlige lederegenskaber og du bliver udfordret på dine faglige og personlige kompetencer. Du er Dansk Vandrelaugs ansigt udadtil.
Derfor sørger vi for grundig oplæring, hvor du er ”føl” hos andre turledere og hvor du kan komme på turlederkurser, som vi afholder.
Du får ikke løn for dit arbejde, men du får naturligvis dine udgifter refunderet.

Vi har brug for flere turledere!
Vi har udvidet antallet af ture betydeligt. Hvis det skal fortsætte, kræver det flere turledere.
Vi ( bestyrelsen ) hjælper Jer gerne i gang, og vi sender Jer også gerne på turleder kursus, som foreningen betaler.
Derfor hører vi gerne fra Jer.

Kontakt formanden :
Nanna Floor Clausen, 2327 8584 / nannafloor@gmail.com


Beskrivelse af ture

Indsendelse af turstof.
Overskriften skal indeholde dag – dato og navn på turen. F.eks. Søndag 31/3:
Selve beskrivelsen af turen skal være kort og præcis – helst ikke mere end 2 linjer/20 ord. Her skal længden på turen også stå.
Fra: en adresse der kan googles – dvs. vejnavn og nr. samt postnr. – kl.?
Til: Samme sted kl.?
Turleder: navn, mobil nr. og evt. mailadresse f.eks. Bodil Jørgensen, 4140 6282 / bodiljr@gmail.com
På hjemmeside er der mulighed for at sætte et billede ind sammen med turbeskrivelsen.

Til hjemmeside: Hvis I har et billede, som I ønsker sat ind sammen med turbeskrivelsen, skal dette sendes til Marianne Honore med angivelse af, hvilken tur det hører til. Der er ligeledes mulighed for en længere turbeskrivelse her. Billede og evt. lang turbeskrivelse sendes til: Marianne Honore, mhoa1704@gmail.com


Turlederudgifter

Beslutning for hvilke udgifter, DVL-Fyn skal betale – gældende fra 2018.

Endags-ture generelt
Kørselsudgifter samt eventuel færgebillet for gennemgangstur samt selve turen for turlederen – dog højst 800 kr. pr. tur.

Teltture
Foruden kørselsudgifter får turlederen betalt overnatning for gennemgangstur.
Turlederen betaler selv overnatning og mad for sig selv på selve turen.

Hytteture/overnatningsture
I forbindelse med planlægning af turen udarbejdes budget, som godkendes af formanden.
Alle indbetalinger af deltagerbetaling og afregning af udgifter skal ske via DVL Fyns´s bankkonto.
Turlederen betaler selv overnatning og mad for selve turen. Alle øvrige udgifter som turlederens eventuelle udgifter til kørsel og overnatning i forbindelse med prøvetur og turlederens kørselsudgifter for selve turen indregnes i deltagerbetaling.
Weekendture skal økonomisk hvile i sig selv.
Vedtaget på bestyrelsesmøde 14.03.2023

 

Årsmøde/Planlægningsmøde
Udgiften til lokaler og kaffe og brød.

Bestyrelsesmøder
150 kr. til den, der afholder mødet samt 2 kr. pr. km til de øvrige medlemmer.

Formandsmøder/Regionsmøder/Landsmøde
Kørselsudgifter og deltagerbetaling.

Kurser
Alle kompetencegivende kurser betales af hovedafdelingen. Øvrige kurser er for egen regning.

Afregning
Udgifter skal afregnes på særskilt DVL-blanket, som udskrives via link:

 

>> DVL-blanket (Word-fil)

>> DVL-blanket (PDF-fil)

og sendes inkl. bilag til:

Gunde Jepsen
Akacievej 8
5270 Odense N
gundejepsen@gmail.com

Vedtaget på bestyrelsesmøde 19.10.09

Til inspiration kan du her finde tidligere Turprogrammer