For turledere

Turledere i DVL-Fyn

Som turleder er du rygraden i Dansk Vandrelaug.

Dansk Vandrelaug skaber gode vandreoplevelser. Som turleder vil du opdage, at der ikke er noget bedre end at tage en flok vandrere på tur ud i naturen og opleve den glæde, de giver dig igen som tak.

Som turleder udvikler du din egen stil og personlige lederegenskaber og du bliver
udfordret på dine faglige og personlige kompetencer. Du er Dansk Vandrelaugs ansigt
udadtil.

Du kan komme på turleder kurser, som foreningen betaler.
Du får ikke løn for dit arbejde, men du får naturligvis dine udgifter refunderet.


Vi har brug for flere turledere!

Vi har udvidet antallet af ture betydeligt. Hvis det skal fortsætte, kræver det flere turledere.
Vi (bestyrelsen) hjælper jer gerne i gang,
Derfor hører vi gerne fra jer.
Kontakt formanden :
Nanna Floor Clausen, 2327 8584 / nannafloor@gmail.com


Beskrivelse af ture

Indsendelse af turstof

Overskriften skal indeholde: Ugedag, dato og navn på turen, antal km.
F.eks.: Søndag 31/3: Svanninge Bakker, 12 km.

Selve beskrivelsen af turen skal være kort og præcis. Her skal længden på turen også stå.
Fra: en adresse der kan googles – dvs. vejnavn og nr. samt postnr. – kl.?
Til: Samme sted kl.?
Turleder: navn, mobil nr. og evt. mailadresse f.eks. Hanne Hansen 12 34 56 78 /hannehansen@gmail.com


Til hjemmeside

Hvis I har et billede, som I ønsker sat ind sammen med turbeskrivelsen,
skal dette sendes til Marianne Honoré med angivelse af, hvilken tur det hører til.
Der er ligeledes mulighed for en længere turbeskrivelse her.
Billede og evt. lang turbeskrivelse sendes til: Marianne Honoré, mhoa1704@gmail.com

 

 

 

 

 

Ændringer efter indsendelse af turbeskrivelsen meddeles venligst til:

– Formand: Nanna Floor Clausen nannafloor@gmal.com
– Tur indtaster: Marianne Honoré mhoa1704@gmail.com
– Webmaster: dvl.afd.fyn@gmail.com

Send derefter en besked ud til DVL- Fyn gruppen dvl-fyn@googlegroups.com

Huskeseddel til turlederen på tur:

– Byd velkommen til nye medlemmer, udnævn en bagstopper mvt – se turlederens actionscard
– Indberet til webmaster hvor mange deltagere, der var med på turen, og hvor lang turen var
– Send evt. et par billeder med fra turen, hvis ingen andre gør det


Turlederudgifter

Beslutning for hvilke udgifter, DVL-Fyn skal betale – gældende fra 2018.

Endags-ture generelt
Kørselsudgifter samt eventuel færgebillet for gennemgangstur
samt selve turen for turlederen – dog højst 800 kr. pr. tur.

Teltture
Foruden kørselsudgifter får turlederen betalt overnatning for gennemgangstur.
Turlederen betaler selv overnatning og mad for sig selv på selve turen.

Hytteture/overnatningsture
I forbindelse med planlægning af turen udarbejdes budget, som godkendes af formanden.
Alle indbetalinger af deltagerbetaling og afregning af udgifter skal ske
via DVL Fyns´s bankkonto.
Turlederen betaler selv overnatning og mad for selve turen.
Alle øvrige udgifter som turlederens eventuelle udgifter til kørsel
og overnatning i forbindelse med prøvetur og turlederens kørselsudgifter
for selve turen indregnes i deltagerbetaling.
Weekendture skal økonomisk hvile i sig selv.
Vedtaget på bestyrelsesmøde 14.03.2023

Årsmøde/Planlægningsmøde
Udgiften til lokaler og kaffe og brød.

Bestyrelsesmøder
150 kr. til den, der afholder mødet samt 2,25 kr. pr. km til de øvrige medlemmer.

Formandsmøder/Regionsmøder/Landsmøde
Kørselsudgifter og deltagerbetaling.

Kurser
Alle kompetencegivende kurser betales af hovedafdelingen. Øvrige kurser er for egen regning.


Afregnin
Udgifter skal afregnes på særskilt DVL-blanket, som udskrives via link:

>> DVL-blanket (Word-fil)

>> DVL-blanket (PDF-fil)

og sendes inkl. bilag til:

Gunde Jepsen
Akacievej 8
5270 Odense N
gundejepsen@gmail.com

Vedtaget på bestyrelsesmøde 19.10.09

Til inspiration kan du her finde tidligere Turprogrammer