Generalforsamling 24 feb .

Generalforsamling Dvl-Horsens den 24. feb. 19 til 22

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet.
Efter generalforsamlingen er afdelingen vært ved et let traktement, og der vil være underholdning. Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendigt.Tilmelding mellem 2/2 og 16/2 til Eva Jakobsen på SMS 30363975 eller på mail: evajakobsen51@gmail.com

Vi følger naturligvis de til den tid gældende Coronaregler