Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Formand: Kirsten Lindbæk Knudsen

tlf:6169 2549. mail:lindbaek@stofanet.dk

  Næstformand Iris Francek

tlf. 2784 8327. mail:iris.francek@gmail.com 

    Kasserer Eva Jakobsen

tlf. 3036 3975. mail: evajakobsen51@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem Bodil Kyed

tlf.2860 9121. mail:bodilkyed50@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Erik Bach

tlf. 2012 3212. mail:ebbach@gmail.com

 

 

  Per S Mathiassen   bestyrelsesmedlem  Per Skadhauge Mathiassen

tlf.61665342. Mail:persm@stofanet.dk 

 

  Suppleant Arne Kyster

tlf. 29256058 mail: arne.kyster@gmail.com <arne.kyster@gmail.com>;

 

  Suppleant Jette Kjær

tlf. 53253650 mail: jettekjaer@gmail.com <jettekjaer@gmail.com>;

Øvrige

Revisor Ingrid Ree
Revisor suppleant  Beernd Steen Hansen
Web-master Iris Francek,
mail: iris.francek@gmail.com