Hvad gemmer Horsens Idrætsarkiv?

Kom og få fortalt, hvad Idrætsarkivet er, og hvad det gemmer på.
Det foregår mandag 23. oktober kl. 14 -16 på Horsens Idrætsarkiv, Gasvej 21, Horsens.

Arkivleder Gunner Lindbæk Knudsen vil fortælle om arkivet, og om begivenheder og personligheder i Horsens-idrætten. Der kan nævnes skyttestævnet på Bygholm marker i 1869, landsstævnet i 1990, de markante idrætsudøvere svømmepigen Jenny Kammersgaard, bokseren Thyge Petersen og sejleren Anne-Marie Rindum.

Efter en kaffepause vil der blive lejlighed til selv at gå rundt og kigge på museets billeder og genstande. Tag selv kaffe med, så giver DVL kage.

Det koster 20 kr. for medlemmer at deltage, 50 kr. for gæster.

På grund af den trange plads kan der kun deltage 20 personer.

Tilmelding til Kirsten Lindbæk Knudsen på lindbaek@stofanet.dk eller mobil 61692549 senest torsdag 19. oktober.

Ved tilmelding oplyses, om der er behov for et gratis P-bevis til museets parkeringsplads. Det  udleveres før mødets start.