Borre Knob

Borre Knob rækker 2 km ud i Horsens Fjord. Hvor man kun færdes  til fods og på cykel.
Halvøen var tre øer for nogle hundrede år siden. Den yderste og største ø hed Borre, formodentlig lå der en borg. Men der er ingen rester af den, for havet har angrebet øen og fjernet en god del af den. Nu er øerne forbundet  og  halvøen ud til Hjarnø Dyb, er ca. 20 meter dybt.
Den inderste af de tre oprindelige øer har en stor bestand af dådyr. På den næste ø ligger konferencecentret, og den tredje, Borre, har plantager og skov.
Overalt langs vejene er der hybenroser, og de har næsten helt erobret spidsen. Det er den art, der hedder Rynket Rose.
Der er mange andre blomster på Borre Knob, f. eks. St. Hansurt, Blæresmelde, Strandarve, Marehalm, Strandmalurt, Nordmannsgran og mange andre. Tag kikkert med, for der er også  mange fuglene

Lidt stemningsbilleder fra en fredag i marts