Generalforsamling

Tirsdag d. 5. marts kl. 18.30 i Medborgerhuset 7B, 6950 Ringkøbing. Alle medlemmer i DVL Ringkøbing-Skjern afdelingen inviteres til at deltage. Vi starter med et traktement hvorfor tilmelding nødvendig senest d. 1. marts på berosenkvist@gmail.com. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før på amgammelager@hotmail.com. Dagsorden iflg. vedtægterne.  

Tirsdag d. 5. marts kl. 18.30 i Medborgerhuset 7B, 6950 Ringkøbing.

Alle medlemmer i DVL Ringkøbing-Skjern afdelingen inviteres til at deltage.

Vi starter med et traktement hvorfor tilmelding nødvendig senest d. 1. marts berosenkvist@gmail.com.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før på amgammelager@hotmail.com.

Dagsorden iflg. vedtægterne.