Samkørsel

Samkørsel

Vores samkørselsordning fungerer ikke. Vi stiller den derfor i bero.

Vi vil prøve noget nyt

Vi vil på nogle ture prøve at samle deltagerne i grupper efter bopæl. Vi vil så opfordre til, at man udveksler telefonnumre og adresser og aftaler samkørsel.

Det er selvfølgelig frivilligt om man ønsker at deltage i samkørsel.