Vesterhavsstien fra Henne Strand til Børsmose Strand over Filsø – ca. 15 km

En fantastisk naturoplevelse på en 160 km lang strækning. Sådan beskriver vi i Dansk Vandrelaug Ringkøbing-Skjern Afdeling Vesterhavsstien kort. Den følger kysten tæt, på behagelige vandrestier og hele tiden med mulighed for at gå til stranden.

Foto Marie Andersen

For at komme videre sydpå fra Henne Strand Camping, tager vi stranden til vi møder Henne Mølle Å ca. 2.5 km sydligere ved redningsnr. A138 geokoordinater 55.719162,8.165819 Der er en bro over åen ved Henne Mølle Å Badehotel lidt inde i landet.

Nu anbefaler vi at tage fri fra strand og klitter et stykke tid og nyde den genskabte Filsø med dens rige fugleliv i stedet for. Vi følger Hennemølleåvej østpå (2 km), eller vi går ad trampestien på nordsiden af Henne Mølle Å, så Porsmosevej sydpå små 400 m. Lige før Tegnebjerg fører en gangsti østpå ud i eng og moseområde langs med Filsø.

Der er lavet gangbro meget af vejen i det fugtige område. Der er fugletårn og udsigtspunkter undervejs. Ved Filsøgård må vi op på asfaltvejen, som nu hedder Kærgårdvej, for at komme uden om gården. Derefter tager vi ned til søen og et fugletårn mere. Stien slutter på en parkeringsplads.

Herfra går vi tværs over Kærgårdvej mod vest og befinder os nu i Kærgård Plantage. Vi går 1.27 km vestpå ad en skovvej igennem egeløv beklædte klitter.

Egekrattet er rester af Jyllands oprindelige skov, som gentagne gange er blevet dækket med flyvesand, men som hver gang har formået at vokse igennem igen. Efter 1.27 km  lægger vi egekrattet bag os og går videre i fyrretræsbeplantning. Vi drejer mod syd ved geokoordinater 55.700240,8.174980 ad en fin skovvej. Efter 1.8 km møder vi en tværgående vej, følger den nogle få m mod øst og drejer sydpå med den første skovvej, som vi møder ved geokoordinater 55.687032,8.165544 og følger den små 2 km mod syd, til vi møder Børsmosevej ved en lille rasteplads ved geokoordinater 55.671262,8.157108. Vi går vestpå med vejen  til Børsmose Strand og børsmosecamping.dk.

Foto Marie Andersen

Af Marie Andersen, korrektur Nelly Thomsen

Her følger næste del af vandreturen – Børsmose Strand til Vejers Strand, ca. 7 km.

Du kan læse om den 160 km lange vesterhavssti i sin helhed her.


Gode råd

Googlemaps.dk kan være god at støtte sig til. De fleste steder kan man ane stierne, når man zoomer tilstrækkeligt ind. Som støttepunkter har vi flere steder sat geokoordinater og redningsnr. ind.

Desuden er ruten tegnet op på Viewranger også under navnet Vesterhavsstien.

Vi har i det følgende oplyst campingpladser og vandrehjem. Desuden kan man søge på bedandbreakfastguide.dk og airbnb.dk for overnatning.