GF 2022 afholdt 3. marts

Generalforsamlingen for 2022 blev 3. marts afholdt i lokaler i Roskilde Hallerne. Fremover vil vi afholde møder og generalforsamlinger i Byens Hus, som ligger på Stændertorvet i Roskilde. Det var derfor dejligt at se, at hele 32 medlemmer havde fundet vejen til Roskilde Hallerne, hvor vi efter selve generalforsamlingen fik Krebinetter med kartofler og stuvede…

Generalforsamlingen for 2022 blev 3. marts afholdt i lokaler i Roskilde Hallerne. Fremover vil vi afholde møder og generalforsamlinger i Byens Hus, som ligger på Stændertorvet i Roskilde. Det var derfor dejligt at se, at hele 32 medlemmer havde fundet vejen til Roskilde Hallerne, hvor vi efter selve generalforsamlingen fik Krebinetter med kartofler og stuvede grøntsager.

Bestyrelsen er ændret en smule efter generalforsamlingen, idet Iben Fisker og Bent Tvangsø havde ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet blev Niklas Hegnsted og Bente Sandvik indvalgt som bestyrelsesmedlemmer, og Kristin Hultgreen blev indvalgt som bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen ser herefter ud som det ses her.

I lyset af coronanedlukninger er vi i DVL Roskilde stolte af, at vi har gennemført hele 112 ture i 2021 (16 ture blev aflyst). 1003 medlemmer har været med på tur, og da vi p.t. har 581 medlemmer svarer det til at alle medlemmer har været med på tur lige i underkanten af 2 gange i 2021.

Planerne for 2022 er at fortsætte det gode arbejde. Antallet af ture ser allerede godt ud, og vi forventer i løbet af 2022 også at få flere ture, idet vi har rekrutteret hele 3 nye turledere samt en turleder fra en anden afdeling, som er tilflyttet til afdelingen. En oversigt over afdelingens 19 turledere kan findes her.

Et par af de nye turledere ønsker at lave ture i hverdagene og i aftentimerne. Vi forventer også at flere af turene bliver tempoture. Følg med på hjemmesiden, vi lover, at der vil blive lidt for enhver smag.

På generalforsamlingen var et forslag til ændring af afdelingens vedtægter. De nye vedtægter kan ses her. De ventes godkendt af DVL’s Styrelse i løbet af kort tid. Det er primært bankernes hvidvaskregler som har nødvendiggjort en ændring, men også mindre detaljer er gjort mere tydelige.