– retningslinjer for turledere

Retningslinjer for turledere i DVL, Roskilde

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 25. april 2019 og revideret på planlægningsmøde den 3. september 2020.

 • På ture over 10 km = 2 turledere.
 • På ture under 10 km = 1 turleder
 • På ferie i Danmark eller udlandet indregnes omkostninger for 1-2 turledere i budgettet for turen, plus en buffer for uforudsete udgifter. Se i øvrigt rejsegruppens sider om samme.
 • Endagsture godkendes på planlægningsmøder i afdelingen.
 • Pop-op-ture godkendes af turgodkendere.
 • Ferier eller ture med ekstra-udgifter (for foreningen) på mere end 300 kr. sendes til bestyrelsen, som godkender eller sørger for bestyrelsesbehandling.
 • Turrapporten sendes til kassereren hurtigst muligt, og senest 14 dage efter afholdt tur. Kassereren vedligeholder statistik for antal deltagere, så turrapport skal indsendes, også selvom der ikke har været indtægter eller udgifter. Der skal også laves turrapport og statistik for møder, temaaftener, bestyrelsesmøder osv.
 • Kørsel afregnes med 1,96 kr. pr. km. (Takst fastsat af SKAT). Blanket, som indsendes til kassereren.
 • Kurser i DVL for turledere er gratis, hvis de i forvejen er godkendt af afdelingen, og hvis formanden tilmelder.
 • Hver turleder gennemfører mindst 2 ture for afdelingen pr. år og deltager så vidt muligt i arbejds-/planlægningsmøder. Listen over turledere revideres årligt af bestyrelsen.
 • Turledere ”in spe” skal forinden turlederkursus have deltaget f.eks. som bagstopper på et antal ture.

Hvis en turleder bliver syg og ikke kan gennemføre sin tur, så er det turlederens ansvar at finde en anden turleder, der kan overtage turen. Aflysninger skal så vidt mulig undgås, og det må ikke ske, at der ikke møder en turleder op til en planlagt tur.