– for turledere

Retningslinjer og værktøjer for turledere i DVL, Roskilde

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 25. april 2019 og revideret på planlægningsmøde den 3. september 2020 og bestyrelsesmøde den 21. september 2021.

 • På rejser og ture over 10 km = 2 turledere.
 • På ture under 10 km = 1 turleder.
 • På ferie i Danmark eller udlandet indregnes omkostninger for 2 turledere i budgettet for turen (evt. en turleder og en lokal guide), plus en buffer for uforudsete udgifter. Se i øvrigt rejsegruppens sider i Frivillighåndbogen om samme.
 • Endagsture godkendes på det årlige planlægningsmøde for turledere i november eller løbende ved indlæggelse i turbasen.
 • Pop-op-ture godkendes af turgodkendere.
 • Ferier eller ture med ekstra-udgifter (for foreningen) på mere end 500 kr. sendes til bestyrelsen, for godkendelse.
 • Turrapporten udfyldes hurtigst muligt, og senest 14 dage efter afholdt tur. Kassereren vedligeholder statistik for antal ture og antal deltagere, så turrapport skal indsendes, også selvom der ikke har været indtægter eller udgifter. Der skal også laves turrapport og statistik for møder, temaaftener, bestyrelsesmøder osv. Der bruges samme blanket til alle afregninger. Hvis der ikke er plads til alle oplysninger, sendes en supplerende mail til kassereren.
 • Kørsel afregnes med 1,96 kr. pr. km. ved kørsel i egen bil eller ved afregning af prisen for billigste offentlige transport.
 • Kurser i DVL for turledere er gratis, hvis de i forvejen er godkendt af afdelingen, og hvis formanden tilmelder. Kontakt formanden, hvis du er interesseret i at komme på kursus.
 • Hver turleder i Roskilde DVL gennemfører mindst 4 ture for afdelingen pr. år og deltager så vidt muligt i arbejds-/planlægningsmøder. Listen over turledere revideres årligt af bestyrelsen. Turledere, som ikke har opfyldt kravet til antal ture kan fortsætte andre aktiviteter, men slettes af turlederlisten.
 • Turledere ”in spe” skal forinden turlederkursus have deltaget f.eks. som bagstopper på et antal ture. Efter turlederkursus tildeles den nye turleder en kontaktperson i form af en erfaren turleder, som følger den nye turleder i det første års tid.
 • Afregning af ture, hvor der har været udgifter, skal ligeledes ske hurtigst muligt efter gennemført tur.

Hvis en turleder bliver syg og ikke kan gennemføre sin tur, er det turlederens ansvar at finde en anden turleder, som kan overtage turen. Aflysninger skal så vidt mulig undgås, og det må ikke ske, at der ikke møder en turleder op til en planlagt tur.