Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DVL Roskilde d. 20. marts 2024 kl. 18.00 – 21.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DVL Roskilde d. 20. marts 2024 kl. 18.00 - 21.00

Hermed indkaldes til den årlige ordinære generalforsamling i DVL Roskilde.

 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april. Kun medlemmer over 18 år er valgbare. Alle medlemmer har stemmeret.
 2. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse sker elektronisk
 3. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning, herunder fremtidigt arbejde
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af:
 6. Formand for 2 år, ulige år
 7. 1-2 medlemmer for 2 år, ulige år
 8. 2 medlemmer for 2 år, lige år
 9. 1-2 suppleanter for 1 år, hvert år
 10. Bilagsrevisor og -suppleant for 1 år, hvert år
 11. Et antal landsmødedeltagere og evt. en suppleant (følger Landsforeningens vedtægter)
 12. Eventuelt

 

Vil du være med til at styrke bestyrelsen, hører vi gerne fra dig. Formand, kasserer og et af bestyrelsesmedlemmerne er ikke på valg. Vi vil gerne have nyvalgt 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og en revisorsuppleant. Vi vil gerne have en lidt større bestyrelse end den, vi har lige nu, men du skal ikke være bange for at møde op af skræk for at blive valgt ind, for vi klarer os også fint som det er nu. Skriv til formanden.

Der vil blive serveret mad i forbindelse med generalforsamlingen og inden selve generalforsamlingen vil en af vores turledere have tilrettelagt en lille gåtur, der slutter ved Byens Hus – eller det sted, vi nu afholder generalforsamlingen.

Vi håber selvfølgelig på stort fremmøde. Af hensyn til forplejning beder vi om tilmelding via hjemmesiden. Tilmeldingen åbner 14 dage før afholdelsen.